Nyhetsbrev: 3/2024

av | apr 5, 2024 | Nyhetsbrev

 

 

Arrangement: Barnehage, skole og omsorg – en gullgruve for milliardærer og eiendomsspekulanter?

For velferdsstaten inviterer til åpent møte om finansbransjens inntog i velferden. Møtet vil holdes på Kulturhuset i Oslo tirsdag 9. april kl 18, og strømmes på Facebook. Mike Lewis, CICTAR, innleder om salget av norske barnehageeiendommer til global storfinans. Lewis er internasjonal ekspert på selskapers eiendomsspekulasjon og bruk av skatteparadis i velferden. CICTARs ferske rapport «Kindergarten Landlord: Should Norwegian taxpayers finance profits for one of the world’s largest asset managers?», handler om nettopp dette.

Vi vil også høre fra et ekspertpanel med representanter fra Tax Justice Norge, tankesmien Balans fra Sverige og Utdanningsforbundet. Det vil også være tillitsvalgtpanel med representanter fra Fagforbundet og Utdanningsforbundet. Fagforbundets leder Mette Nord avslutter møtet.

Mer informasjon
Lenke til Facebook-arrangement

Innlegg: Barnehager tappes for verdier, til glede for norske Sveits-milliardærer og globale finansfond

Norsk barnehagesektor er nå del av en internasjonal trend der penger hentes ut av velferden gjennom salg av eiendommer og skyhøye husleier. Vi må ta lærdom av dette før denne formen for verditapping sprer seg til hele velferden, skriver Cathrine Strindin Amundsen i Agenda Magasin.

Les mer

Oppslag: Oslobyrådet privatiserer barnehager

I Oslo går det nye Høyre-ledede byrådet nå inn for å privatisere flere barnehager. I følge utdanningsbyråd Julie Remen Midtgarden (H) er det snakk om ni barnehager under oppføring, som de ønsker at private aktører skal kjøpe og drive. Remen Midtgarden opplyser at Høyre prinsipielt mener en kombinasjon av private og kommunale er riktig, men andelen av private barnehager i Oslo er allerede over 50%. Alle de høyrestyrte storbyene har i samarbeidsplattformene mål om mer privatisering av velferd og velferdsbygg. Saken fra Oslo er et konkret eksempel på at arbeidet med å sette programformuleringene ut i livet er godt i gang.

Les mer

Aktuelt: Politisk streik mot kutt og konkurranseutsetting i Bergen

Fagforbundet, Skolenes Landsforbund, Creo, FO og Delta har varslet om politisk streik i Bergen kommune den 10. april. Streiken er en reaksjon på forslaget om å konkurranseutsette to kommunale sykehjem, samt gjennomføre dramatiske kutt i kommunale tjenestetilbud innenfor oppvekst.

Les mer på streikens Facebook-side

Rapport: Kindergarten landlord

Rapporten Kindergarten landlord: Should Norwegian taxpayers finance profits for one of the world’s largest asset managers?, er skrevet av Centre for International Corporate Tax and Research (CICTAR) i samarbeid med For velferdsstaten. Rapporten går gjennom eiendomssalgene til Norges to største kommersielle barnehagekjeder, Læringsverkstedet og Trygge Barnehager. Kjedene solgte henholdvis 138 og 142 eiendommer i 2020 og 2021 til det kriserammede svenske selskapet SBB. SBB har deretter solgt eiendommene videre til et av verdens største eiendoms- og investorselskap – kanadiske Brookfield.

CICTAR har gransket  Brookfields investeringer i andre land og har inngående kunnskap om deres skattetilpasninger. Konklusjonen er at det er høy sannsynlighet for at offentlige bevilgninger til barnehagene via husleie til Brookfield vil havne i skatteparadiser. Det er en lekkasje som kommer i tillegg til at barnehagene nå har mye høyere husleier enn de hadde før salgene og sammenligna med andre private barnehager.

Les og last ned rapporten her
Hovedpunktene fra rapporten på norsk

 

 

Bla i arkiv

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.