For velferdsstatens notat 2/2023: Konkurranseutsatte sykehjem i Norge (1997-2023) presenterer en tidsserie som...

les mer