Måned: desember 2013

Arbeidslivet og den mørkeblå politikken

Arbeidslivet er et av de viktigste områdene hvor den blåblå regjeringen har varslet omfattende endringer – særlig når det gjelder arbeidstidsregulering og jobbtrygghet. Vi vil følge regjeringens politikk nøye på dette området. Hittil har den ikke har tid til å konkretisere så mange av sine forslag. Likevel inneholder både regjeringens politiske plattform og tilleggsproposisjonen til Statsbudsjettet 2014 viktige signaler og forslag, som vi gjengir nedenfor, med korte kommentarer.

KS på ville veier

KS vil etablere mer ekstreme arbeidstidsordninger i pleie- og omsorgssektoren og samtidig holde sektoren utenfor bestemmelser i arbeidsmiljøloven. Tre forbundsledere går sammen med Jan Davidsen ut mot KS’ ønske om å kunne avtale arbeidstidsavvik direkte med arbeidstaker.

Kommersiell velferd på retur i Sverige?

I Sverige har man gått mye lengre enn hos oss i retning av å markedsrette og å slippe kommersielle virksomheter inn i velferdstjenestene – så vel skole som helse og omsorg. Det har resultert i en rekke skandaler som har skapt omfattende debatter om denne politikken. Den økte kritikken og misnøyen med kommersialiseringen fra store deler av befolkningen har i sin tur ført til et voksende press på de politiske partiene. Bare i løpet av siste måned har dermed tre av de politiske partiene i Riksdagen, Miljöpartiet, Folkpartiet og Socialdemokraterna, bøyd av og varslet en politisk snuoperasjon.

Kamp for arbeidstakerne

Arbeidsgiversiden bruker ofte ekstreme og lite representative eksempler når den framstiller det som om arbeidstakerne er interesserte i en «mer fleksibel arbeidsmiljølov». Her tar Mette Nord luven av Petter Furulunds lettvinte utspill om unge svensker.

Det nye, blå språket

Velkommen til Solveig Hornes kurs i nytale: Regjeringen har tillit til at norske menn kommer til å gjøre det stikk motsatte av det regjeringen har lagt til grunn i budsjettet. Likesom i USA og Sverige ikler høyresiden i Norge seg nå en minst mulig agiterende språkdrakt.

  • Kategorier

  • Velg dato