Måned: januar 2003

Hvorfor tar Pensjonkommisjonen feil?

I boka «Bedre alderspensjon», tar lege Bjørgulf Claussen for seg Pensjonskommisjonenns innstilling. Claussen arbeider ved Seksjon for arbeids- og trygdemedisin ved Institutt for allmenn og samfunnsmedisin ved Universitetet i Oslo.

  • Kategorier

  • Velg dato