Måned: februar 2012

Gullgraving i sandkassa

Debatten om private barnehager har blusset opp etter at Telemarksforskning nettopp lanserte to rapporter der de, på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet, går gjennom kostnader og inntekter i private og kommunale barnehager. Bildet som tegnes opp av de to rapportene bør føre til en bred debatt når regjeringen nå reviderer reglene for finansiering av barnehagene.

Private barnehager: Krav om klarere regler

I siste høringsrunde på ny barnehagelov tar flere instanser til orde for å innføre utbytteforbud. I stedet for å løse problemene som har oppstått på grunn av kommersialiseringen innen barnehagesektoren, dytter imidlertid regjeringen ansvaret over på kommunene. Mange kommuner har åpenbart gjennomskuet dette og krever tydeligere regler, bevilgning til kontroll og juridisk bistand. Regler knyttet til at barnehageeier selger eller legger ned barnehager blir også etterspurt. Videre har det kommet forslag om at Utdanningsdirektoratet skal bygge opp kompetanse og kapasitet til å hjelpe kommunene.

Nært og kjært – privatiseringens mange former

Privatisering og konkurranseutsetting tar mange former. I et nytt offentlig-privat samarbeid (OPS), med det besnærende navnet ”Nært og kjært”, har private aktører vært særdeles kreative i å bruke kommunenes usikkerhet om samhandlingsreformen for å lansere private tjenester for det offentliges regning. Med innovative metoder og en svært kreativ prosjektutforming har Tromsø private omsorgstjeneste AS (TPO) laget et opplegg der de sauser sammen ulike interesser på en måte som åpenbart vil fremme deres egne kommersielle interesser, samtidig som de vil få økt legitimitet fra ikke-kommersielle, frivillige og offentlige aktører innen eldreomsorgen.

Forskning om privatisering

Det verserer mange påstander om hvilke effekter privatisering og konkurranseutsetting av offentlige tjenester har. NHO og den politiske høyresida legger få begrensninger på seg selv når de framhever hvor mye mer effektivt det er og hvor mye bedre kvalitet vi får dersom vi innfører konkurranse og slipper kommersielle aktører inn i velferdstjenestene våre. De har imidlertid veldig lite dokumentasjon på at det er slik.

Platform for the Welfare Conference 2012

Redistribution of wealth – a question of social power: All over the world people are struggling on how resources and wealth should be distributed in society. People are seeking security and safety for themselves and their loved ones – in a struggle against strong economic and political interests. The distribution of wealth is closely related to democracy, taxation and the existence of universal public services accessible to everybody. Fundamentally, it is a question of distribution of economic and political power.

  • Kategorier

  • Velg dato