Klimakrise

Verden er på vei mot en økologisk katastrofe. Klimakrisen er høyst reell, og et resultat av deregulerte markeder, overproduksjon og manglende regional kontroll over naturressursene. Klimakrisen er også en fordelingskrise – de som vinner på det stadig økende forbruket er kapitaleierne, og det er de mest bemidlede som slipper billigst unna en økologisk katastrofe. 

Veien ut av klimakrisen er derfor i høyeste grad et spørsmål om fordeling og folkestyre. En klimapolitikk som ikke også utjevner de økonomiske og sosiale forskjellene både nasjonalt og internasjonalt, vil ikke kunne være bærekraftig. Dette fordrer lokal selvbestemmelsene over naturressurser, en omfordelende skatte- og avgiftspolitikk, og sterkere regulering av markedet.

Artikler om Klimakrise
Felleskronikk: Ingen flere tapte muligheter

Felleskronikk: Ingen flere tapte muligheter

Hvis vi vil ha en trygg og fredelig framtid er tiden for handling nå. Klimakrisen er rammen rundt alt, også den forferdelige krigen i Ukraina. Energikrisen i Europa er en anledning til å akselerere overgangen til fornybar energi og skape klimajobber. Svetlana...

La fakta tale for seg selv

La fakta tale for seg selv

Basert på fakta har vi nå muligheten til å skape både en visjon, en strategi og planer for å gjenerobre og omorganisere økonomien – så vel på lokalt som på globalt nivå. Samtidig må vi feie til side udemokratiske handels- og investeringsavtaler og heller skape plattformer for samarbeid mellom land og regioner.

Let the Facts Speak for Themselves

Let the Facts Speak for Themselves (Their Green Shift, and Ours) By Sean Sweeney (norsk oversettelse) With the Paris Accord, our collective understanding of the task in front of us is clear. The Accord acknowledges the need for global warming to stay “well below 2...

Klimatoppmøtet: Avtale, men ingen løsning

Klimatoppmøtet: Avtale, men ingen løsning

Asbjørn Wahl var tilstede på klimatoppmøtet i Paris. Her kan du lese hans analyse av avtalen og hvorfor innholdet ikke er tilstrekkelig for å forhindre katastrofale klimaendringer.

Ti punkter til en faglig klimastrategi

Ti punkter til en faglig klimastrategi

I forbindelse med klimatoppmøtet i FN september 2014 og mobiliseringen av 300 000 mennesker i gatene i protest mot den klimapolitiske handlingslammelsen, presenterte Asbjørn Wahl ti punkter til en faglig klimastrategi.