Handelspolitikk

Handelsavtaler i regi WTO, eller andre frihandelsavtaler, påvirker nesten alle deler av samfunnet, og innskrenker nasjonale og lokale myndigheters selvbestemmelsesrett. Særlig påvirker de myndighetenes mulighet til reguleringer – reguleringer som ble utviklet med sikte på å begrense markedsmakt og kommersielle hensyn, eller for å korrigere eller kompensere svakheter i markedet. WTO-avtalene snur dette på hodet, og fjerner reguleringene ut i fra kommersielle hensyn. Reguleringer som anses som «unødvendige handelshindringer» tillates ikke, noe som fører til at miljø, arbeidsforhold, helse, sosiale forhold og kulturelle særtrekk underlegges kommersielle hensyn.
Artikler om Handelspolitikk
La fakta tale for seg selv

La fakta tale for seg selv

Basert på fakta har vi nå muligheten til å skape både en visjon, en strategi og planer for å gjenerobre og omorganisere økonomien – så vel på lokalt som på globalt nivå. Samtidig må vi feie til side udemokratiske handels- og investeringsavtaler og heller skape plattformer for samarbeid mellom land og regioner.

les mer
Høyrepolitikk for all framtid?

Høyrepolitikk for all framtid?

I all hemmelighet forhandler nå 50 land om en ny internasjonal handelsavtale for tjenester. Avtalen vil føre til privatisering av offentlige tjenester, samt hindre lovgivning for miljø og arbeidsmiljø, mot sosial dumping og gi kommersielle selskaper mer makt. Slik vil avtalen kunne låse Norge og andre land til høyrepolitikk for all framtid.

les mer
Nye EU-regler skviser ideelle aktører

Nye EU-regler skviser ideelle aktører

Konkurranseregelverket i EU har vært et sentralt instrument for å markedsrette offentlige tjenester. Likevel har det frem til nå vært rom for en skjerming av ideelle aktører, som på flere områder har fungert som et reelt supplement til de offentlige velferdstjenestene fremfor en konkurrent. Nå har imidlertid EU vedtatt tre direktiver som langt på vei vil oppheve denne skjermingsmuligheten, og heller tvinge de ideelle til å konkurrere på samme premisser som de kommersielle aktørene.

les mer

Bla i arkiv