Måned: februar 2014

Litt Sveits over hele Europa

Høyrepopulistiske partier har felles at de gjør fremmede til fiender og utfordrer bevegelsesfriheten. Men hverken høyrepopulistene i sitt dobbeltspill, eller sosialdemokratene, snakker om de tre andre frihetene i EU. Under dekke av disse bygges velferdsstatene ned.

les mer

Blågul skolekopiering

I Sverige ble arbeidsgiveransvaret for lærerne flyttet fra staten til kommunene allerede i 1991, i forbindelse med kommunaliseringen av den svenske skolen. Mye har siden da gått i feil retning, og privatisering har parallelt vært en minst like stor trussel.

les mer

Barnehager på anbud

I Oslo gjennomfører Høyre/KrF/Venstre-byrådet nå et eksperiment med anbudsutsetting av barnehagedrift til høylytte protester fra ansatte, foreldre og den politiske opposisjonen. Det finnes mange private barnehager i Norge, men det er første gang en kommune setter driften av eksisterende kommunale barnehager ut på anbud.

les mer

Torskekrigen

Langs finnmarkskysten kaller man det Røkke-ranet. Gjennom oppsplittelse av selskap og gode kontakter i et lugubert politisk farvann har Aker Seafoods gjort kystens arvesølv om til privat profittmaskin. Nå utkjempes et viktig slag om eierskapet til naturressursene.

les mer

Blodfattige KS

Etter at KS overtok forhandlingsansvaret overfor lærerne i 2003, har konfliktnivået steget betraktelig. Jon Severud mener KS undergraver rekrutteringen til yrket. Utvidet lokal styringsrett i skolen kan fort gå på bekostning av langsiktige samfunnsmessige hensyn.

les mer
  • Kategorier

  • Velg dato

Bla i arkiv