Barnehager på anbud

Barnehager på anbud

Forslaget kom på bordet under budsjettforliket med Frp høsten 2012. Argumentasjonen for dette prøveprosjektet, som også innebærer salg av 10 barnehager, var i utgangspunktet rent økonomisk og kunnskapsgrunnlaget var en konsulentrapport utført av PwC. En ”motrapport” fra DeFacto viser at det trolig er lite å spare på verken salg eller driftsanbud fordi kommunen blir sittende med store pensjonskostnader. Men verken protestene eller de nye økonomiske analysene ser ut til å stoppe byrådet.

Det som imidlertid kan sende prosjektet på skraphaugen er mangel på interesserte selskaper. Etter protester fra foreldrene om at de ikke har vært hørt i saken, ble anbudsfristen utsatt i tre uker til 4.mars. Foreldrene har kontaktet potensielle tilbydere, og per nå ser det ut til at det kun er Norlandia som fortsatt vurderer å legge inn anbud. Mandag 3. mars arrangerer foreldrene Kulturmønstring utenfor Norlandias hovedkvarter i håp om at heller ikke Norlandia vil legge inn anbud. 

På facebook-gruppa Foreldre mot privatisering av barnehager har foreldrene samlet et stort antall leserinnlegg, avisartikler og annet relevant materiale om saken. Se også For velferdsstatens analyse av konkurranseutsetting av barnehager fra desember 2012 med lenker til Pwc-rapporten, DeFacto-rapporten, høringsuttalelser fra de berørte barnehagene og annet relevant stoff her.

Bla i arkiv

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.