Publikasjoner

Her finner du oversikt over ulike publikasjoner produsert av, eller med folk fra, For velferdsstaten. Våre egne rapporter og notater er henholdsvis lengre og kortere undersøkelser og analyser av brennbare temaer innen våre tema-områder. Du kan lese mer om våre notater og rapporter under, samt laste dem ned som PDF. Bøkene og pamflettene er skrevet av ansatte eller tidligere ansatte i For velferdsstaten. Du finner sammendrag av dem under, samt lenke til forlaget dersom du ønsker å kjøpe dem.

I perioden 2003-2013 ga For velferdsstaten ut en skriftserie, som ikke lenger er i produksjon. Du kan lese mer og laste dem ned som PDF nederst på siden, eller ved å trykke her.

Bøker og Pamfletter

Bok: Offentlig drift av tjenester

Bok: Offentlig drift av tjenester

Over flere tiår har Fagforbundet jobbet systematisk med politiske prosesser og lokalt endringsarbeid, og internasjonalt sammen med den globale fagbevegelse gjennom Public Service International (PSI) for å drifte offentlig finansierte tjenester i offentlige egenregi....

Velferd uten profitt

Velferd uten profitt

En enkel og oversiktlig gjennomgang av situasjonen rundt kommersielle aktører i de myke velferdstjenestene. Pamfletten går gjennom fem argumenter mot profitt i velferden, og gir en oversikt over sektorene barnehage, barnevern, eldreomsorg og skole. Perfekt for...

Bok: Fagbevegelsen i samfunnskampen

Bok: Fagbevegelsen i samfunnskampen

I en tid der fag- og arbeiderbevegelsen er utsatt for stadig større press av markedskrefter og nyliberalismens konkurranse-tankegang, kommer Fagbevegelsen i samfunnskampen med nye analyser og løsninger for venstresiden. I boken tar tidligere leder i For...

Bok: Profittfri velferd

Bok: Profittfri velferd

I pamfletten Profittfri velferd skisserer Helene Bank og Astrid Rambøl opp veien mot en velferdssektor uten profitt. Gjennom eksempler fra flere norske byer setter viser forfatterne hvordan lokale tillitsvalgte, ansatte og politikere har jobbet sammen for å stenge...

Notater

Notat: Privatskoler i Norge

Notat: Privatskoler i Norge

I dette notatet gis det en oversikt over utviklingen av statsstøttede privatskoler i Norge. Privatskoler har alltid eksistert parallelt med den offentlige fellesskolen, men antallet skoler og elever var lenge svært lavt og var i all hovedsak tydelige religiøse eller...

Notat: Konkurranseutsatte sykehjem i Norge (1997-2023)

Notat: Konkurranseutsatte sykehjem i Norge (1997-2023)

For velferdsstatens notat 2/2023: Konkurranseutsatte sykehjem i Norge (1997-2023) presenterer en tidsserie som omfatter samtlige anbudsrunder som er gjennomført for sykehjem i Norge fra første anbud i 1997 til foreløpig siste rekommunalisering våren 2023, så langt vi...

Notat: Høyres faktaresistente program for velferdsprivatisering

Notat: Høyres faktaresistente program for velferdsprivatisering

For velferdsstatens notat 1/2023: Høyres faktaresistente program for velferdsprivatisering er en gjennomgang av Høyres privatiseringsprogram «Alle gode krefter i bruk». Mange av argumentene i Høyres program er hentet fra kommersielle velferdsleverandørers...

Rapporter

CICTAR-rapport: Hovedpoenger

CICTAR-rapport: Hovedpoenger

Rapporten «Kindergarten landlord: Should Norwegian taxpayers finance profits for one of the world’s largest asset managers?», er skrevet av CICTAR i samarbeid med For velferdsstaten. Rapporten handler om Norges to største kommersielle barnehagekjeder,...

Rapport: Kindergarten landlord

Rapport: Kindergarten landlord

Rapporten Kindergarten landlord: Should Norwegian taxpayers finance profits for one of the world’s largest asset managers?, er skrevet av Centre for International Corporate Tax and Research (CICTAR) i samarbeid med For velferdsstaten. CICTAR-rapporten går gjennom...

Rapport: Den internasjonale velferdsprofitten og bendelormøkonomien

Rapport: Den internasjonale velferdsprofitten og bendelormøkonomien

Privatisering har ført til at profittjag og finanskapital nå fortærer offentlig finansiering, kvalitet og arbeidsvilkår i velferden i mange land. Kommersialisering og innslaget av finansielle eiere i velferden er økende. Dette ser vi også i Norge. Det er bare omfanget...