Publikasjoner

Her finner du oversikt over ulike publikasjoner produsert av, eller med folk fra, For velferdsstaten. Våre egne rapporter og notater er henholdsvis lengre og kortere undersøkelser og analyser av brennbare temaer innen våre tema-områder. Du kan lese mer om våre notater og rapporter under, samt laste dem ned som PDF. Bøkene og pamflettene er skrevet av ansatte eller tidligere ansatte i For velferdsstatene. Under kan du lese mer om den, og enkelt finne lenke til forlaget om du ønsker å kjøpe en pamflett eller bok om velferdsprofitører eller fagbevegelsen.

I perioden 2003-2013 ga For velferdsstaten ut en skriftserie, som ikke lenger er i produksjon. Du kan lese mer og laste dem ned som PDF nederst på siden, eller ved å trykke her.

Bøker og Pamfletter

Notater

Notat Gjennomgang av lovforslag: Endringer i helse- og omsorgstjenesteloven (godkjenningsmodell for fritt brukervalg)

Notat Gjennomgang av lovforslag: Endringer i helse- og omsorgstjenesteloven (godkjenningsmodell for fritt brukervalg)

For velferdsstatens notat beskriver konsekvensene av regjeringens lovforslag om fritt brukervalg i de kommunale helse- og omsorgstjenestene og hvorfor kommunene bør avvise det. Lovforslaget behandles etter planen i Stortinget 8. juni 2021. Regjeringen vil bidra til at...

les mer

Rapporter

Rapport: «Barnevernet i markedsliberalismens tidsalder: Da markedsbarnevernet fortrengte samfunnsbarnevernet»

Rapport: «Barnevernet i markedsliberalismens tidsalder: Da markedsbarnevernet fortrengte samfunnsbarnevernet»

Hva vil vi med barnevernet, og hvordan fungerer det i dag? Skal barnevernet sette barna eller økonomien først? Bør markedshensyn eller samfunnshensyn være styrende? Målene med barnevernreformen i 2004 var: Å sikre en bedre faglig og økonomisk styring av barnevernet, å...

les mer
Ny rapport: Veien til profittfri velferd

Ny rapport: Veien til profittfri velferd

For velferdsstaten har sammen med Defacto samlet erfaringer fra fem storbykommuner som har tatt opp kampen mot velferdsprofitørene. I rapporten «Veien til profittfri velferd. Erfaringer fra fem storbyer» gjennomgår Roar Eilertsen og Helene Bank hvilke tiltak som er gjennomført og hvordan erfaringene med disse har vært.

les mer