Publikasjoner

Her finner du oversikt over ulike publikasjoner produsert av, eller med folk fra, For velferdsstaten. Våre egne rapporter og notater er henholdsvis lengre og kortere undersøkelser og analyser av brennbare temaer innen våre tema-områder. Du kan lese mer om våre notater og rapporter under, samt laste dem ned som PDF. Bøkene og pamflettene er skrevet av ansatte eller tidligere ansatte i For velferdsstaten. Du finner sammendrag av dem under, samt lenke til forlaget dersom du ønsker å kjøpe dem.

I perioden 2003-2013 ga For velferdsstaten ut en skriftserie, som ikke lenger er i produksjon. Du kan lese mer og laste dem ned som PDF nederst på siden, eller ved å trykke her.

Bøker og Pamfletter

Bok: Offentlig drift av tjenester

Bok: Offentlig drift av tjenester

Over flere tiår har Fagforbundet jobbet systematisk med politiske prosesser og lokalt endringsarbeid, og internasjonalt sammen med den globale fagbevegelse gjennom Public Service International (PSI) for å drifte offentlig finansierte tjenester i offentlige egenregi....

les mer
Velferd uten profitt

Velferd uten profitt

En enkel og oversiktlig gjennomgang av situasjonen rundt kommersielle aktører i de myke velferdstjenestene. Pamfletten går gjennom fem argumenter mot profitt i velferden, og gir en oversikt over sektorene barnehage, barnevern, eldreomsorg og skole. Perfekt for...

les mer
Bok: Fagbevegelsen i samfunnskampen

Bok: Fagbevegelsen i samfunnskampen

I en tid der fag- og arbeiderbevegelsen er utsatt for stadig større press av markedskrefter og nyliberalismens konkurranse-tankegang, kommer Fagbevegelsen i samfunnskampen med nye analyser og løsninger for venstresiden. I boken tar tidligere leder i For...

les mer
Bok: Profittfri velferd

Bok: Profittfri velferd

I pamfletten Profittfri velferd skisserer Helene Bank og Astrid Rambøl opp veien mot en velferdssektor uten profitt. Gjennom eksempler fra flere norske byer setter viser forfatterne hvordan lokale tillitsvalgte, ansatte og politikere har jobbet sammen for å stenge...

les mer

Notater

Notat: 10 fakta om privatisering

Notat: 10 fakta om privatisering

For velferdsstaten har hentet ut ti fakta om privatisering fra Velferdstjenesteutvalgets utredning, "NOU 2020: 13, Private aktører i velferdsstaten": 1. Ingen har fullt innsyn i de private selskapene sin økonomi. 2. Det har ikke vært mulig å fastslå om pengene går til...

les mer
Notat: Barnehager som selvstendige rettssubjekt

Notat: Barnehager som selvstendige rettssubjekt

Dokumentasjonen på at dagens regulering av de private barnehagene ikke fungerer, er massiv. I 2019 sendte Solberg-regjeringen forslag til endringer i barnehageloven på offentlig høring. For å øke den offentlige kontrollen med barnehagemidlene mente regjeringen at det...

les mer
Notat: NHOs distriktsfrieri for kommersiell velferd

Notat: NHOs distriktsfrieri for kommersiell velferd

Stortingsflertallet fra september 2022 har et uttalt mål om å stoppe kommersialiseringen av de offentlig finansierte velferdstjenestene. Målet er  gode offentlige velferdstjenester og langsiktige samarbeid med ideelle aktører  uten profittmotiv. NHOs oppgave er å...

les mer

Rapporter

Rapport: Hva bør vi lære av Sverige?

Rapport: Hva bør vi lære av Sverige?

Rapporten «Hva bør vi lære av Sverige? Svenske erfaringer med kommersiell velferd og markedsretting» tar for seg erfaringene fra Sverige med markedsløsninger i velferden, med særlig vekt på eldreomsorg.

les mer
Rapport: Veien til profittfri velferd

Rapport: Veien til profittfri velferd

For velferdsstaten har sammen med Defacto samlet erfaringer fra fem storbykommuner som har tatt opp kampen mot velferdsprofitørene. I rapporten «Veien til profittfri velferd. Erfaringer fra fem storbyer» gjennomgår Roar Eilertsen og Helene Bank hvilke tiltak som er gjennomført og hvordan erfaringene med disse har vært.

les mer