Rapport: Den internasjonale velferdsprofitten og bendelormøkonomien

Privatisering har ført til at profittjag og finanskapital nå fortærer offentlig finansiering, kvalitet og arbeidsvilkår i velferden i mange land. Kommersialisering og innslaget av finansielle eiere i velferden er økende. Dette ser vi også i Norge. Det er bare omfanget som er ulikt.

Bendelormøkonomi er et uttrykk for at eierne spiser av penger som skulle gått til velferd. Jo større bevilgninger, desto mer spiser bendelormen. På tross av denne erfaringen både nasjonalt, men særlig internasjonalt, lover den norske høyresiden privatisering av velferden om de vinner valgene i 2023 og 2025.

Vi står foran et veiskille. Enten kan Norge finansiere og drive velferden i felleskap, og prioritere velferden så høyt at den blir god for alle. Eller vi kan la kommersielle aktører drive i et marked, tilrettelegge for sløsing med felleskapets penger og utarming av tjenestene. På sikt viser internasjonale erfaringer presentert i denne rapporten at dette setter både offentlig finansiering og likeverdige tilbud i fare.

Folk må få sine velferdsbehov dekket for å kunne leve gode liv. Derfor er ikke barnehager, skoler, barnevern, helsetjenester eller omsorgstjenester som andre tjenester. Velferdstjenestene hører ikke hjemme på børsen eller som kilde til finansspekulasjon. Markedssystemet skaper vinnere og tapere.

Rapporten viser at vi har en solidarisk velferdsmodell å tape!

Les og last ned rapporten her:
Den internasjonale velferdsprofitten og bendelormøkonomien

Oversikt over kilder med lenker kan du finne her.

Bla i arkiv

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.