Arbeidsliv

Brutalisering

Pensjon

Sosial dumping

Det er gjennom arbeidet verdiene i samfunnet skapes. Gjennom arbeidet produserer vi de varer og tjenester som er nødvendige for vår eksistens og for å opprettholde og videreutvikle vårt samfunn. Fordi noen lever av andres arbeid mens andre selger sin arbeidskraft for å finansiere sitt livsopphold, er det imidlertid stadig en kamp om hvilke betingelser arbeidet skal utføres under. Skal man kunne opprettholde gode lønns- og arbeidsforhold, er det derfor nødvendig med sterke fagorganisasjoner – samt begrensning av markedets og kapitaleiernes samfunnsmakt.

Under finner du alle artikler relater til arbeidsliv. Du kan også sile ut artikler etter temaene brutalisering, sosial dumping og pensjon.

Artikler om Arbeidsliv
Kommentar: Samfunnsansvaret

Kommentar: Samfunnsansvaret

Evnen til samarbeid om de store veivalgene vil avgjøre velferdsstatens framtid. I går åpnet to av Norges største fagforbund sine landsmøter. Avgjørelsene som tas der kan bli viktige for retningsvalg i velferdsstaten. Utdanningsforbundet (UDF) og Norsk...

Kommentar: En felles kamp

Kommentar: En felles kamp

Arbeidsforholdene i ulike deler av offentlig sektor handler ikke om teknikaliteter, men om politikk. Historien om Maiken Schultz, legen som etterlater seg to små barn og sin forlovede etter selvmord, er viktig. Stig Amundrud endte med å bruke slutten av...

Innlegg: Fordreie, forskjønne, forføre

Innlegg: Fordreie, forskjønne, forføre

Mitt hovedpoeng i intervjuet som stod på trykk den 15. september i Dag og Tid, var at Høyre og Frp i valgkampen klarte å ufarliggjøre det systemskiftet som markedsretting og privatisering til kommersielle aktører innebærer for vår solidariske velferdsmodell. Lite...

Innlegg: Lønnsdumping for kvinneprofitt?

Anne Lindboe, Oslo Høyres ordførerkandidat, slår et slag for kvinnelig velferdsprofitt på kvinnedagen («Ny parole: Ja til kvinneprofitt»). Men kommersiell drift av offentlig finansierte velferdstjenester blir ikke en bedre idé selv om det er kvinnelige eiere som tar...

Innlegg: Eierne stikker av med pengene

Er det rettferdig at store barnehagekjeder kan tømme kassa for penger, samtidig som de ikke vil gi ansatte en anstendig pensjon? Ansatte i private barnehager streiker nå for bedre pensjon. Utdanningsforbundet, Fagforbundet og Delta mener Private Barnehagers...

Barnehagestreiken: stridens kjerne

Barnehagestreiken: stridens kjerne

Ansatte i private barnehager er nå i streik. Det arbeidstakerorganisasjonene Utdanningsforbundet, Fagforbundet og Delta krever, er at PBL holder sine løfter om en bedre pensjonsavtale. Men Private Barnehagers Landsforbund (PBL) hevder barnehagene ikke har råd til å...