Innlegg: Lønnsdumping for kvinneprofitt?

Anne Lindboe, Oslo Høyres ordførerkandidat, slår et slag for kvinnelig velferdsprofitt på kvinnedagen («Ny parole: Ja til kvinneprofitt»). Men kommersiell drift av offentlig finansierte velferdstjenester blir ikke en bedre idé selv om det er kvinnelige eiere som tar ut fortjenesten.

I arbeidsintensive tjenester for brukere med komplekse behov sikres kvalitet av dem som jobber der. Lønn og pensjon er den største kostnaden. Driver du barnehage eller sykehjem for å tjene penger, er derfor sannsynligheten stor for at du vil kutte i bemanningen og de ansattes lønns- og pensjonsvilkår.

Velferdstjenesteutvalget (NOU 2020:13) fant i snitt ni prosent lavere lønnsnivå hos kommersielle velferdsaktører. I Oslo, der Lindboe vil bli ordfører, har flere hundre helsefagarbeidere i snitt gått opp mer enn 70.000 kroner i året i lønn etter at kommunen faset ut kommersiell sykehjemsdrift.

Det er flest kvinner som jobber i velferdstjenestene. Å kjempe for at kvinner skal dumpe andre kvinners lønns- og arbeidsvilkår, har ingenting med likestilling å gjøre.

Lindboes og Høyres kamp for kvinnelig velferdsprofitt er en kamp for noen særdeles få kvinner, på bekostning av de mange.

Skrevet av Elin Skrede, rådgiver i For velferdsstaten
Innlegget stod på trykk i Dagens Næringsliv 9.3.2023

Bla i arkiv

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.