Arrangementer

Ved jevne mellomrom er For velferdsstaten, LO i Oslo, Manifest, De Facto og For velferdsstaten arrangører av Politisk Pub, hvor vi inviterer relevante personer til å diskutere aktuelle problemstillinger knyttet til velferd, fordeling og arbeidsliv. For velferdsstaten er også med å holde andre konferanser, møter og seminarer. Nedover finner du både kommende arrangementer, samt informasjon om, og innhold fra, tidligere arrangementer. 

Arrangementer
Webinar 20. april: PBL og de kommersielle eiernes makt

Webinar 20. april: PBL og de kommersielle eiernes makt

Private Barnehagers Landsforbund (PBL) har reagert sterkt på For velferdsstatens notat om organisasjonen. Hvis du vil vite mer om innholdet i notatet, og hvorfor det trengs et notat om PBL, bli med på vårt lanseringswebinar på Facebook 20.04.21 kl 12.00! Webinaret vil...

Seminar: Skal vi virkelig gjøre det på denne måten?

Seminar: Skal vi virkelig gjøre det på denne måten?

En temadag om konsekvenser av økonomiske styringsprinsipper og New Public Management i våre offentlige tjenester. Seminaret ble tatt opp på video. Lenker til videoer og podkast-episoder av hvert panel finner du i programmet. Du kan også se videoer av hvert enkelt...

Politisk pub 19. februar 2020: Oslo-modellen

Politisk pub 19. februar 2020: Oslo-modellen

Det rødgrønne byrådet i Oslo innførte i forrige byrådsperiode det som har blitt kalt «Oslo-modellen», med krav i offentlige kontrakter, begrensning i innleie, krav om lærlinger mm for å få offentlige byggekontrakter. Da det ble avslørt at også private helse- og omsorgstjenester har tilsvarende press på lønns- og arbeidsbetingelser, lovet byrådet utviding av arbeidet med å hindre sosial dumping og det som verre knyttet til offentlige kontrakter.

Velkommen til seminar om velferd uten profitt

Velkommen til seminar om velferd uten profitt

Den 7.mars holder alliansen For velferdsstaten og kampanjen Velferd uten profitt en samling for å evaluere og se framover. Hos oss kan dere møte barnehageforeldre, ideelle aktører, fagforeningsrepresentanter og andre som på ulike måter har erfaring med, eller kunnskap om, kommersialisering og markedsretting av de skattefinansierte velferdstjenestene og debatten om dette.

SVK2016: – Velferdsstaten raseres

SVK2016: – Velferdsstaten raseres

– Vi er på vei bort fra en velferdsstat der formålet er å sikre folk et sosialt sikkerhetsnett, gi trygghet og gjør den enkelte i stand til at klare seg. Det mener sosiolog Rasmus Willig,lektor på Roskilde Universitet.