Seminar: Hva gjør New Public Management med våre offentlige tjenester?

En temadag om konsekvenser av økonomiske styringsprinsipper og New Public Management i våre offentlige tjenester. Seminaret ble tatt opp på video. Lenker til videoer og podkast-episoder av hvert panel finner du i programmet. Du kan også se videoer av hvert enkelt innleder.

Hør seminaret som podkast.

 

Demokrati i trøbbel. Hva gjør markedsstyring og New Public Management med våre offentlige tjenester – og hva er alternativene?

Det meste av offentlig virksomhet styres i dag etter markedsliberalistiske prinsipper (New Public Management – NPM). Denne styringsformen er preget av markedsmekanismer, kontrollrutiner og resultatmålinger som oftest står i motsetning til velferdsstatens historiske mål og verdier, faglig skjønn i arbeidet og tillit til innbyggere og ansatte i sektorene. Vi ønsker å kaste lys over ulike problemstillinger knyttet til dette og inviterer til diskusjon om andre og bedre måter å organisere velferdsstatens tilbud på.


Panel 1 (video)

Demokratiets mulighet i et sentraliserende samfunn. (video)
Halvard Vike, professor, Universitet i Sørøst-Norge (USN).

Skottland avvecklade vårdmarknaden – erfarenheter och jämförelser. (video)
Lars Taxén, tidligere docent, Linköpings Universitet, Sverige.

Tillitsreform – hva må til? (video)
Linn Herning, daglig leder i For velferdsstaten.


Panel 2 (video)

Syke og uføre utelates fra folketrygden, vi trenger endringer nå. (video)
Elisabeth Thoresen, leder i AAP-aksjonen. 

Fra alle sidene av bordet – måles det som bør måles? (video)
Thomas Johansen, leder i Landsforeningen for barnevernsbarn.

Brukermedvirkning i helsetjenestene. (video)
Kenneth Arctander, leder i RIO – en landsdekkende brukerorganisasjon på rusfeltet.

Ordstyrer: Dagny Adriaenssen Johannessen, Foreningen for Sosialpolitisk Arbeid


Panel 3, politikerdebatt (video)

Lise Christoffersen, stortingsrepresentant Arbeiderpartiet (video)
Eirik Faret Sakariassen, stortingsrepresentant Sosialistisk Venstreparti (video)
Per Olaf Lundteigen, stortingsrepresentant Senterpartiet (video)

Ordstyrer: Ingrid Wergeland, Kommunikasjonssjef i Manifest tankesmie.

 

Arrangører:

Arrangementskomiteen består av personer med ulike fag-, forsknings- og erfaringsforankringer innenfor helse-, sosial- og velferdssektorene i Norge. Fra akademia, praksis i førstelinjene, brukere og fagorganisasjoner. Vi har lenge hatt lyst å løfte fram ulike problemstillinger knyttet markedsstyringen i det offentlige. Vi forestiller oss at behovet og viktigheten av å gjøre dette har vist seg gjennom den tid vi har hatt koronapandemien.

Marit Borg, professor emerita, Universitetet i Sørøst-Norge – 1. amanuensis
Heidi Haukelien, 1. amanuensis, Universitetet i Sørøst-Norge og styremedlem i Helsetjenesteaksjonen
Kenneth Arctander, leder RIO – en landsdekkende brukerorganisasjon på rusfeltet
Dagny Adriaenssen Johannessen, Foreningen for Sosialpolitisk Arbeid
Gro Beate Odinsen, psykisk helsearbeider
Helene Bank, fungerende daglig leder i For velferdsstaten
Bengt Karlsson, professor, Universitetet i Sørøst-Norge (USN)


Seminaret ble holdt 15. april 2021.

Foto: Brian Cliff Olguin/Bilde fra Madserudhjemmet.

Bla i arkiv

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/annika/" target="_self">Annika Sander</a>

Forfatter: Annika Sander