FVs skriftserie

I perioden 2003-2013 ga For velferdsstaten ut ti hefter i vår skriftserie. Disse er nå ute av trykk, men kan helt eller delvis lastes ned som PDF i sakene under.

Artikler om FVs skriftserie
Mål – eller mening?

Mål – eller mening?

På Velferdskonferansen 15 april lanserte For velferdsstaten et nytt nr i vår skriftserie. Heftet heter «Mål – eller mening? Om strateger, markeder, myter, mistillit, kontroll, frustrasjoner, motivasjoner, kunnskaper, kompetanser og alternativer
i styringen av offentlig sektor.»

Ta tjenestene tilbake!

Ta tjenestene tilbake!

For velferdsstatens nye hefte heter «Ta tjenestene tilbake». Det handler om ulike veier til bedre demokratisk kontroll over offentlig eiendom og offentlige tjenester. Her kan du laste ned heftet, eller bestille det i trykket og gratis utgave.

Private sugerør i fellesskapets kasser

Private sugerør i fellesskapets kasser

For velferdsstatens nye hefte heter «Private sugerør i fellesskapets kasser», og handler om kommersielle aktører i velferdsstatens kjerne tjenester. Det kan lastes ned, eller bestilles i trykket og gratis utgave.

Når tall blir politikk

Når tall blir politikk

New Public Management (NPM) dreier seg om at private organisasjons- og ledelsesformer presses ned over offentlig sektor. Nye regnskapssystemer er en av metodene som brukes til å presse fram en slik utvikling.

Sosial dumping

Heftet er på 56 sider og inneholder artikler av Ingrid Fiskå, styremedlem i Attac Norge, Roy Pedersen, leder i Oslo Bygningsarbeiderforening, Even Tømte, journalist i Fagbladet og Jorid Tveita som er nestleder i Oslo og Akershus Hotell- og Restaurantarbeiderforening....