Til teneste for kven? Om EU sitt tenestedirektiv

Heftet er skrevet av Ingrid Fiskå som
er styremedlem i Attac Norge. Direktivet blir satt i
sammenheng med EUs Lisboa-strategi og målet om økende
markedsorientering innen tjenestesektoren. Heftet er på omlag
50 sider, og det gir en bred innføring i tjenestedirektivet.
Heftet kan lastes ned her.

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.