Markedsretting

Offentlig styring

Privatisering

Siden 1980-tallet har vi sett en bred reformbølge som forsøker å overføre styringsmekanismer fra det private næringsliv til offentlig sektor. Store kommersielle selskap ønsket mer innpass i offentlige budsjetter, og har fått flyttet store deler av drift og eierskap av det offentlige over i private hender. 

Selv om det i land med sterke fagorganisasjoner ikke gikk så langt som storselskapene så for seg, er ren privatisering kun en av løsningene. Land som Norge tvinges langsomt til privatisering gjennom innføring av ulike markedsstyringsprinsipper – kjent som New Public Management. 

Bare med omfattende mobilisering, kunnskap og gode alternativer får vi etablert bolverk mot markedsrettingen og privatiseringen som er i ferd med å undergrave viktige offentlige tjenester som transport, helse, arbeid og utdanning.

Artikler om Markedsretting

Innlegg: Markedsmodell – eller demokratisk kontroll?

I markedskonkurransen utkonkurreres ideelle aktører. Dette er bakgrunnen for flere stortingsvedtak, som vil ta tilbake demokratisk kontroll og prioritere ideelle aktører. Mestringshusene AS sin omdanning fra ordinært AS til ideelt AS reiser en samfunnsviktig...

les mer

Innlegg: Fritt behandlingsvalg – og ideelle virksomheter

Er egenerklæringer tilstrekkelig til å bekrefte at virksomheter er ideelle selskap? Daglig leder Olaf Olsvik skriver at Mestringshusene AS er en privat ideell virksomhet som behandler ruslidelser (Dagens Medisin 10/2022). Men er Mestringshusene en ideell virksomhet i...

les mer
Kommentar: Makt i markedet

Kommentar: Makt i markedet

Mens alle diskuterer energiprisene, står slagene om velferden. Debatten om årsakene til de økte energiprisene er nedslående. Diskusjonen om det er Putin eller markedskreftene som presser opp prisene, er direkte fordummende. Det er jo ikke enten–eller, men både–og....

les mer
Notat: 10 fakta om privatisering

Notat: 10 fakta om privatisering

For velferdsstaten har hentet ut ti fakta om privatisering fra Velferdstjenesteutvalgets utredning, "NOU 2020: 13, Private aktører i velferdsstaten": 1. Ingen har fullt innsyn i de private selskapene sin økonomi. 2. Det har ikke vært mulig å fastslå om pengene går til...

les mer
Kommentar: Markedet kan styres

Kommentar: Markedet kan styres

Om man ser markedet som natur, er det ikke lenger rom for politikk. «Det er slik naturen er. Når du holder igjen på det produktet folk bruker, så har det betydning for prisene.» Slik svarte Jonas Gahr Støre om kraftsystemet og konsekvensene av å kreve høyere...

les mer

Bla i arkiv