Måned: juni 2013

Hellas: Privatisering er blitt en fiasko

Som kriterium for kriselån tvinger Troikaen Hellas til å få offentlige budsjetter i balanse. Det skulle blant annet gjøres gjennom et storstilt salg av statlige selskaper og viktig infrastruktur. Sviktende salg og dårlige priser fører nå i stedet til mer velferdskutt.

Privatskoler må betale tilbake 18 millioner kroner

– Skolene har betalt overpris på tjenester fra nærstående selskaper og kjøpt tjenester som ikke er relevante for skoledriften. Dette er alvorlig fordi tilskuddet de har fått fra staten, ikke kommer elevene til gode slik det er ment, sier divisjonsdirektør i Utdanningsdirektoratet, Annemarie Bechmann Hansen.

New Public Management i kirka

«Redusert dødsangst er rett og slett ikke særlig målbart. Og dermed finnes det ingen plass til slikt i Skjema 28NB, som skal sikre måloppnåelsen og styre prioriteringene.» Nettstedet KristenOgProgressiv.no har gjennom fire artikler satt fokus på hvordan målemani og managementtenking endrer kirka.

Blogginnlegg: NPM i spesialisthelsetjenesten

Laila Øie, sykepleier på Nyfødt Intensiv ved St.Olavs Hospital og master i offentlig ledelse, blogger om New Public Management i spesialisthelsetjenesten: «Et sykehus er ikke et bedriftsøkonomisk lønnsomt prosjekt. Politi, forsvar, utdanning og infrastruktur er heller ikke det. Tanken er at de skal være samfunnsøkonomisk lønnsomme. Det er derfor man i utgangspunktet valgte det fellesskapsprosjektet som offentlig sektor er.»

  • Kategorier

  • Velg dato