New Public Management i kirka

av | jun 22, 2013 | Markedsretting

«Redusert dødsangst er rett og slett ikke særlig målbart. Og dermed finnes det ingen plass til slikt i Skjema 28NB, som skal sikre måloppnåelsen og styre prioriteringene.» Nettstedet KristenOgProgressiv.no har gjennom fire artikler satt fokus på hvordan målemani og managementtenking endrer kirka.

Introduksjon til New Public Management av Ingvar Skjerve, Redaksjonssekretær for KristenOgProgressiv.no
«KristenOgProgressiv.no setter denne uka søkelys på New Public Management (NPM). NPM er, kort fortalt, reformer som tar sikte på å effektivisere offentlig sektor ved hjelp av styringsprinsipper fra privat sektor.»
Les hele artikkelen

New Public Managment i kyrka av Gunnar Mindestrømmen, leder i Presteforeningen
«Innverknaden frå NPM er med på å forma og endre tenkinga i kyrkja. Dette gjer den fordi det implisitt i denne måten å tenkje organisering på ligg eit verdiparadigme som har nokre grunnleggande kjenneteikn som bryt med kyrkja sitt verdigrunnlag.»
Les hele artikkelen

Menneskesynet bak målemanien av Asbjørn Wahl, daglig leder i For velferdsstaten
«Skal vi komme ut av debatten om New Public Management på en meningsfull måte, er det nødvendig å sette det inn i sin historiske og samfunnsmessige sammenheng. Grunnsteinen i de teoriene og modellene som ble utviklet, finner vi i det nyliberale menneskesynet.»

Les hele artikkelen
Kirken den er et målstyrt hus av Torkil Hvidsten, redaktør for KristenOgProgressiv

«Kirka var et lett bytte for New Public Management-kulturen. Skal den frigjøre seg må den våge å tro på det som ikke kan måles, veies og rapporteres.»

Les hele artikkelen
Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.