Nyhetsbrev

Nyhetsbrevet består av analyser av aktuelle saker innenfor markedsretting, velferdsstaten, arbeidsliv og folkestyre, samt tips om relevante kronikker, arrangementer og nyhetsoppslag. 

Målet med nyhetsbrevet er å gjøre det enkelt for deg å følge debatten om profitt i velferden, markedsretting av offentlig sektor, globale kriser og situasjonen i det norske arbeidslivet. 

Ønsker du å holde deg oppdatert på siste nytt fra For velferdsstaten? Da kan du fylle ut din e-postadresse under. Nedover finner du arkivet over våre tidligere utsendte nyhetsbrev – helt tilbake til første utgave i 2003. 

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev: 6/2023

Notat: Privatskoler i Norge Privatskoler er i vekst. For velferdsstaten beskriver årsakene til denne veksten i et nytt notat - Privatskoler i Norge (FV Notat 3/2023). Sentrale kompromisser i privatskolepolitikken er de siste tiårene satt under kraftig press: For det...

les mer

Nyhetsbrev: 5/2023

Kommentar: En felles kamp Mens bevisene tårner seg opp for at overeffektivisering og bedriftsøkonomisk kortsiktighet i offentlige tjenester er i ferd med å uthule velferdsstatens fellesskapsløsninger, ser politiseringen av temaet samtidig ut til å svekkes. Det bør...

les mer

Nyhetsbrev: 4/2023

  Notat: Høyres faktaresistente program for velferdsprivatisering For velferdsstatens nye notat «Høyres faktaresistente program for velferdsprivatisering» er en gjennomgang av partiets privatiseringsprogram «Alle gode krefter i bruk». Mange av argumentene i...

les mer
Nyhetsbrev: 3/2023

Nyhetsbrev: 3/2023

Ny FV-rapport: Den internasjonale velferdsprofitten og bendelormøkonomien I dag lanserer For velferdsstaten rapporten «Den internasjonale velferdsprofitten og bendelormøkonomien», som handler om hva som skjer når velferdstjenester privatiseres til kommersielle...

les mer

Nyhetsbrev: 2/2023

        Arrangement: Broen til fremtiden I dag, torsdag 30. mars, arrangeres folkets klimakonferanse for tiende år på rad. Bak konferansen står en allianse av fagforbund, miljøorganisasjoner, kirke- og trossamfunn, bondeorganisasjoner og forskere...

les mer

Nyhetsbrev: 1/2023

I nyhetene: Avsporing av Avkommersialiseringsutvalget?   Avkommersialiseringsutvalget er et offentlig utvalg oppnevnt av regjeringen som følge av budsjettavtalen med SV i 2021. Utvalget skal utrede hvordan kommersiell drift kan fases ut i ulike skattefinansierte...

les mer

Nyhetsbrev: 7/2022

Fagbladet problematiserer ideelle AS med kommersielle eiere Kommersielle aktører vil omgå regjeringens arbeid med å fase ut kommersielle i velferden ved å omdanne seg til ideelle AS. Men ideelle AS med kommersielt eierskap oppfyller ikke Virkes bransjestandard for...

les mer

Nyhetsbrev: 6/2022

Innlegg: Eierne stikker av med pengene De ansatte vant igjennom med viktige krav og streiken i private barnehager er avblåst. Men PBL har hevdet private barnehager ikke har råd til å innfri de ansattes krav om en bedre pensjon. Samtidig ser vi at det er mye midler i...

les mer

Nyhetsbrev: 5/2022

    Barnehagestreiken: stridens kjerne Ansatte i private barnehager er i streik. PBL har gått fra tidligere avtaler med arbeidstakerorganisasjonene om en bedre pensjonsavtale, og hevder barnehagene ikke har råd til å dekke pensjonen det tidligere var enighet...

les mer

Nyhetsbrev: 4/2022

    Arrangement: Globaliseringskonferansen 2022 Årets konferanse skal blant annet vise hvordan markedsfundamentalismen har fått innpass i alle samfunn, og hvilke strateger som har stått bak utviklingen. Nina Björk, James Meadway, Owen Jones, Linn Stalsberg,...

les mer