Nyhetsbrev: 7/2022

av | des 28, 2022 | Nyhetsbrev

Fagbladet problematiserer ideelle AS med kommersielle eiere

Kommersielle aktører vil omgå regjeringens arbeid med å fase ut kommersielle i velferden ved å omdanne seg til ideelle AS. Men ideelle AS med kommersielt eierskap oppfyller ikke Virkes bransjestandard for ideelle aktører og en dom ga Oslo kommune medhold i at ideelle AS med kommersielle eiere kan holdes utenfor anskaffelser forbeholdt ideelle. Leder av Fagforbundet, Mette Nord, mener regjeringen bør stille krav til at eierne av ideelle selskaper selv er ideelle aktører. Les sakene på Fagbladet via lenkene under.

 

Slik unngår barnevernmilliardærene regjeringens innstramminger

Oslo kommune satte foten ned for ideelle AS med kommersielle eiere

Fagforbundets leder Mette Nord reagerer: – Har man en kommersiell eier, bør man ikke kunne regnes som en ideell aktør

 

___________________________________________________________________________________
 

Kommentar: Kapitalens strategi

Lobbyisme er en kjent måte å gjøre rikdom om til makt på, men fenomenet er dårlig forstått og reduseres gjerne til skjult påvirkning, bakromsmøter og svingdører til politikken. Da undervurderes det kraftig at den offentlige opinionen fortsatt er avgjørende i et demokrati. Hvis vi vet lite om våre kapitalisters strategier for å påvirke politikken, altså hvordan de får penger til å snakke, står vi også svakt rustet til å avsløre og bekjempe dem, skriver Linn Herning i Klassekampen.

 

Les mer
 

___________________________________________________________________________________

 

Notat: PBL og de kommersielle barnehageeiernes makt

For velferdsstaten ga i fjor ut et notat om Private Barnehagers Landsforbund (PBL), den største interesseorganisasjonen for private barnehager. De i har i årevis drevet målrettet og pågående lobbyvirksomhet for å fremme interessene til kommersielle barnehageeiere. Organisasjonens virksomhet og metoder er et godt eksempel på hvordan penger omgjøres til makt.

 

Les og last ned notatet her
 

___________________________________________________________________________________

 

Felles innlegg: Gi bøndene «tariffavtale»!

I Hurdalsplattformen sier regjeringen at den vil bruke handlingsrommet innenfor Verdens handelsorganisasjon (WTO) til å styrke importvernet. Norge kan beregne tollbeskyttelsen ut fra prosent framfor et fast kronebeløp, og vi bør nå gå over til prosenttoll på flere landbruksprodukter. Tollbeskyttelsen virker som en tariffavtale for bøndene og styrker norsk matvareberedskap, skriver Handelskampanjen der For velferdsstaten er medlem, Spire og Alliansen ny landbrukspolitikk.

 

Les mer
 

___________________________________________________________________________________

 

Innlegg: Espiras bortforklaringer

Etter at For velferdsstaten skrev om alle millionene som er hentet ut fra mange av Espiras barnehager, hevder Espira ved Kjersti Oppen at ingen penger er ført ut av landet til deres svenske eier Academedia. Elin Skrede påpeker i et svarinnlegg at det er av mindre betydning hvorvidt millionene nå befinner seg i Norge eller Sverige – det viktige å merke seg er at de ikke lenger befinner seg i barnehagene.

 

Les mer

Bla i arkiv

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.