Notat om PBL og de kommersielle barnehagenes makt

Private Barnehagers Landsforbund (PBL) har i mange tiår vært en av de viktigste premissleverandørene for norsk barnehagepolitikk. De er en arbeidsgiverorganisasjon for alle typer private barnehager, ideelle så vel som kommersielle, samtidig står de for en politikk som først og fremst gagner de kommersielle aktørene. Dette notatet problematiserer PBLs dobbeltrolle, og viser hvordan vedtektsbestemmelsene gjør at det er de store kommersielle eierne som styrer PBLs politikk.

PBL ble stiftet i 1993, på initiativ fra Benn Harald Eidissen (tidligere medeier i Norlandia, en av landets største kommersielle kjeder), og det har hele tiden vært tette bånd mellom viktige kommersielle barnehageeiere og organisasjonens ledelse. Historisk sett er det bare kort tid siden kommersielle eiere gjorde sitt inntog i barnehagesektoren – en offentlig finansiert og rettighetsbasert velferdstjeneste. Helt siden de fikk politisk gjennomslag i barnehageforliket i 2003 har PBL vært en sentral aktør ved alle endringer av barnehageloven som regulerer hvordan de private barnehagene drives. Fasit for alle disse lovendringene er at ingen av dem har stanset utviklingen mot at stadig flere barnehager drives kommersielt, stadig færre ideelt og at kjedemakten øker.

Det er på høy tid at PBLs politiske rolle problematiseres, og vi håper dette notatet kan bidra til en nødvendig debatt om organisasjonens politikk og metoder.

Les og last ned «Private Barnehagers Landsforbund. Om hvordan Norges største interesseorganisasjon for private barnehager har formet norsk barnehagepolitikk i de kommersielle barnehageeiernes favør».

 

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.