Måned: oktober 2017

Grenser for private i barnevernet

Barnevernet er en offentlig tjeneste som har mandat til å gripe inn i menneskers liv. Likevel har flere medieoppslag fortalt om private aktører som utfører offentlig myndighetsutøvelse på vegne av kommunene. I et brev til Bufdir kommer regjeringa med avklaringer om bruk av private aktører i barnevernet.

Politisk streik mot bemanningsbransjen

På initiativ fra fagforeninger i Oslofjord-området, samt LO i Oslo, og med støtte fra stadig flere fagorganisasjoner, blir det politisk streik og markering foran Stortinget onsdag 15. november kl. 14.00. Kravet er å forby bemanningsforetak i byggebransjen rundt Oslofjorden i første omgang.

Ny rapport om ulovlig innleie i byggebransjen

Bemanningsbransjen var ment å erstatte faste ansatte ved sykdom og permisjoner, men har ført til fullt frislipp der løsarbeiderkontrakter dominerer. I en ny rapport beskriver Lotta Elstad situasjonen i byggebransjen i hovedstadsområdet, hvor innleie er blitt et så stort innslag at viktige samfunnshensyn står på spill. 

Uttalelse fra Rogalandskonferansen 2017

Kampen om arbeidslivet, omfordeling, markedsretting av offentlig sektor, velferd uten profitt, kortere arbeidstid og 100.000 klimajobber. Disse politikkområdene mener Rogalandskonferansen at bør være fagbevegelsens prioriteringer i tiden framover.

  • Kategorier

  • Velg dato