ESA krever markedstvang i offentlig sektor

ESA krever markedstvang i offentlig sektor

Oppdatert 05.01.2018

Ifølge ESA (EØS-avtalens klage- og overvåkingsorgan) er det konkurransevridende at offentlig virksomhet ikke kan gå konkurs og ikke betaler skatt. På eget initiativ har ESA derfor åpnet sak mot Norge. I artikkelen Ei ny stor forvaltingsreform i Dag og Tid sier jurist Herdis Helle, at «Det ESA foreslår, er en helt annen måte å organisere det offentlige, og velferds- og tjenestetilbudet på enn i dag, og det kommer til å ha enorme følger dersom ESA får gjennomslag». Hun mener også at kravet fra ESA går lenger enn det EØS-avtalen gir hjemmel til, og at saken har klare politiske overtoner.

Hans Petter Graver, Professor ved Institutt for Privatrett (UiO) er også uenig med ESA. I Fare for privatisering  (Klassekampen 5.1.17) sier han «Dette er ikke bare snakk om juss, men også noe som er gjenstand for politiske vurderinger. Opp gjennom historien har man sett at EØS-avtalen brukes som brekkstang for å føre en politikk man ønsker».

Begrunnelsen fra ESA er at mange kommersielle aktører har klaget til dem over at det offentlige leverer og selger tjenester i noe de mener er et marked. I stedet for å håndtere hver sak for seg har ESA slått sakene sammen og krevd at det offentlige skal organisere sin virksomhet som en markedsaktør. Forslaget er altså ikke et direkte resultat av et nytt EU-direktiv eller EU-dom og kravet bør derfor blankt avvises. 

I stedet for å avvise kravet, har regjeringa satt ned ei arbeidsgruppe som skal se på saken. Gruppa består blant annet av LO, KS og NHO og skal levere sitt arbeid ved årsskiftet. Stein Reegård, som er representant for LO i arbeidsgruppa, sier til Dag og Tid at «Mange er ikke klar over at vi har organisert en tredjedel av økonomien i offentlig sektor nettopp fordi den skal fungere annerledes og bedre enn med markedsorganisering». Får ESA gjennomslag, vil det på flere områder rasere muligheten for effektiv offentlig tjenesteyting ettersom hele offentlig sektor underlegges markedstvang. Dette vil innebære en dramatisk innskrenking av muligheten til å drive og utvikle vår velferdsstat.

Ifølge avisa Klassekampen vil forslag fra regjeringas arbeidsgruppe komme tidlig i januar 2018. 

Bla i arkiv

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.