Politisk streik mot bemanningsbransjen

av | okt 30, 2017 | Arbeidsliv

Streiken er et ledd i kampen mot et løsarbeidersamfunn. §14.12.5 i Arbeidsmiljøloven åpner for et slikt forbud. Etter markeringen vil det bli Politisk pub kl. 16.00 på Jæger Pub i Grensen 9.

Bemanningsbransjen var ment å erstatte fast ansatte ved sykdom og permisjoner, men har ført til fullt frislipp der løsarbeiderkontrakter dominerer. I rapporten «Ulovlig innleie i byggebransjen i hovedstadsområdet våren 2017» beskriver Lotta Elstad situasjonen som begrunner streiken og de politiske kravene. Sosial dumping og innleie i strid med loven får ingen konsekvens. Innleie har blitt et så stort innslag på byggeplassene, at viktige samfunnshensyn står på spill.

I 2005 ble tariffavtaler allmenngjort innen byggebransjen i Oslofjordområdet (Akershus, Buskerud, Oslo, Østfold og Vestfold). Nå kreves det altså forbud mot innleie i det samme området. Streiken er ikke rettet mot ansatte i bemanningsbransjen, men at ansatte skal ha faste og hele stillinger i produksjonsbedriftene våre og normen i arbeidslivet skal være at alle lønnes til man blir permittert eller oppsagt.

Streiken støttes både av LO og flere fagforbund, inkludert Fellesforbundet, som er mest berørt av dette. Ved åpningen av det nylig avholdte landsmøtet i Fagforbundet erklærte forbundsleder Mette Nord at også Fagforbundet støtter den politiske streiken. -Våre politiske venner må slutte å snakke om handlingsrommet i EØS-avtalen, de må begynne å bruke det, fastslo Mette Nord.

NHO krever imidlertid streiken avlyst. «Rettslig vil det å forlate arbeidet under henvisning til deres oppfordring til politisk demonstrasjonsaksjon den 15. november være å anse som ulovlig fravær. NHO gjør oppmerksom på at slikt fravær vil kunne bli fulgt opp rettslig fra den enkelte bedrift og fra NHO både overfor den enkelte og overfor Oslo Bygningsarbeiderforening», heter det i et brev til fagforeningene. En samlet fagbevegelse, inkludert LOs juridiske kontor, avviser kontant dette og ser det snarere som et utidig forsøk fra NHO på å innskrenke retten til politiske streiker her i landet.

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.