Måned: mai 2009

Krise og velferd på 1. mai

-Finanskrisa representerer ikke bare trusselen om et alvorlig økonomisk tilbakeslag. Den åpner også en mulighet som vi ikke har hatt på lenge – en mulighet til å flytte merkesteinene fram for en rødgrønn politikk. Vil man endring og demokratisering, så har finanskrisa åpna døra på vidt gap. Gjennom den har behovet for en ny og radikal politisk kurs faktisk talt meldt sin ankomst ubedt. Nå kan det tas grep som ikke bare gir kortsiktig lindring, men langsiktig endring av maktforhold, sa daglig leder i For velferdsstaten, Asbjørn Wahl, i sin 1. mai-tale i Haugesund.

  • Kategorier

  • Velg dato