Velferdsstatens vekst og fall (Asbjørn Wahl. 2009)

I Velferdsstatens vekst og fall analyserer Asbjørn Wahl, tidligere daglig leder i For velferdsstaten, velferdsstatens fremvekst som et resultat av forskyvninger i maktforhold. Boken beskriver hvordan maktforholdene de senere årene har endret seg som en følge av 1980-tallets markedsliberale offensiv, og hvordan sterke kapitalinteresser motarbeider velferdsstatens fundament: fagbevegelsen og folkestyret. Boken er utsolgt i papirutgave, men kan bestilles som ebok her. 

Bla i arkiv

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.