Måned: november 2013

Gardermoen-arbeidere på dagskontrakter

Bemanningsbyråer flytter grensene for korttidskontrakter. En revisjon avdekket mange alvorlige forhold. Antallet ledd i arbeidsgiverkjeden fører til at ansvaret pulveriseres. Ved utvidelsen av Norges hovedflyplass sørges det ikke for vilkår i tråd med lov- og avtaleverk.

Barnevern kastar av seg på børs

Investeringsfond kjøper barnevernsselskap og får millionutbytte. Aleris er størst innen privat barnevern i Norge. Kommunale barnevernssjefar likar ikkje utviklinga. – Det skal vere lov å tene pengar på barnevern, seier barneministeren.

Fire tegn på målesyke

Norsk arbeidsliv preges av målesyke. Det gir demotiverte og illojale medarbeidere og dårligere resultater for bedriften, skriver professor Linda Lai ved BI. Hun argumenterer for nødvendigheten av å erstatte målinger med god ledelse – basert på det vi vet fungerer.

Verdikampen om landbruket

Forståelsen vokser for at landbruk i lengden ikke kan måles etter tradisjonelle økonomiske kalkyler og konkurransedyktighet. Omkostningene blir for store, for menneskene, klimaet og artsmangfoldet. Også økonomisk kan det konkurranseorienterte landbruket bli et tapsprosjekt.

Når Sylvi har et poeng

Statsviter Svenn Arne Lie mener Listhaug har et poeng når hun kritiserer detaljstyringen av norsk landbruk. Liberalisering og storkapital er likevel ikke løsningen for landbruket. Mer av subsidiene til stordrift og redusert bruk av nasjonale arealer er feil medisin.

Skoledebatten etter valgkampen

Kunnskapsministeren snakker ned privatiseringsiveren sammenlignet med Bondevik II, men vil like fullt innføre den samme loven som sist. Eksemplene fra Sverige gir stadig større grunn til avsky. Flere bidrag har kommet til debatten, bl.a. om kunnskapsløftet og målstyring.

  • Kategorier

  • Velg dato