Måned: november 2009

Rivende oppgjør med New Public Management

Forbundsleder Jan Davidsen i Fagforbundet tok i sin åpningstale på landsmøtet nylig et rivende oppgjør med New Public Management, altså dette at private organisasjons- og ledelsesformer presses ned over det offentlige. Han karakteriserte det for et mistillitsregime med stadig sterkere kontroll ovenfra – og at det utgjør et dramatisk brudd med arbeiderbevegelsens verdier.

les mer

Arbeidsliv i endring

I løpet av de siste tretti årene har det skjedd enorme endringer i arbeidslivet internasjonalt. Endringene avspeiler det omfattende skiftet som har funnet sted innen økonomi og politikk fra slutten av 1970-tallet. Økonomisk krise, overgang fra keynesianisme til markedsliberalisme, avregulering og økende internasjonalisering av økonomien er viktige utviklingstrekk som har slått sterkt inn i arbeidslivet. Det gjelder alt fra endringer i den internasjonale arbeidsdelingen, via strukturendringer i næringslivet, til forholdene på den enkelte arbeidsplass. Maktforholdene i arbeidslivet er dramatisk forskjøvet – fra arbeid til kapital, fra fagbevegelse og demokratiske organer til multinasjonale selskaper og finansinstitusjoner.

les mer
  • Kategorier

  • Velg dato

Bla i arkiv