Måned: august 2013

Den glemte arbeidsdagen

«[J]eg vil argumentere for at det ikke bare er arbeidslivet i seg selv som er delt. Det fins også et klasseskille i måten å snakke om arbeidslivet på. Den ene er abstrakt. Den andre er konkret.» Slik åpnet Lotta Elstad sitt innlegg om det delte arbeidslivet på FAFO-konferansen.

Den glemte arbeidsdagen

«[J]eg vil argumentere for at det ikke bare er arbeidslivet i seg selv som er delt. Det fins også et klasseskille i måten å snakke om arbeidslivet på. Den ene er abstrakt. Den andre er konkret.» Slik åpnet Lotta Elstad sitt innlegg om det delte arbeidslivet på FAFO-konferansen.

Egenandeler: Hvorfor ikke?

Høyre har lansert flere og høyere egenandeler som et virkemiddel for å redusere køene innen helsevesenet. Det vil helt sikkert gjøre køene kortere, men det har flere alvorlige negative effekter. Forslaget truer velferdsstatens universelle karakter.

Debatt om kommersielle barnehager

Private barnehagers landsforbund (PBL) reagerte på For velferdsstatens beskrivelse av utviklingen i barnehagesektoren, men deres svarkronikk understreker problemstillingene Linn Herning trekker opp i kronikken om kommersielle barnehager og rødgrønn naivitet.

Slaget om fellesskolen

Aksjeselskaper tjener godt på økte forskjeller mellom elevene og mellom skolene i Sverige. Det er på tide å sette punktum for den markedsstyrte skolen, skriver redaktørene bak en ny bok om den svenske skolen.

Bred front mot Høyre

Høyres forslag om å stramme inn sykelønnsordningen møter motstand fra alle de fire store organisasjonene i arbeidslivet. Kritikerne mener det undergraver selve grunnlaget for IA-avtalen. Forslaget kan ligne på å snikinnføre kutt i sykelønna.

  • Kategorier

  • Velg dato

Bla i arkiv