«I markedsliberalismens verden er omfattende styring og regulering av markedene en uting, en stor offentlig sektor er negativt for økonomien og markedet bør overta stadig større deler av samfunnsøkonomien. Globalisering og modernisering blir det ofte kalt, som om det dreier seg om en naturgitt, nødvendig og irreversibel fase i den økonomiske utviklingen, mens det i realiteten altså representerer en massiv offensiv fra de private kapitalinteressene. Det er maktforholdene i samfunnet som har endret seg, ikke en naturlov som har satt seg gjennom.» Foredrag holdt av Asbjørn Wahl, daglig leder i For velferdsstaten.

les mer