Måned: desember 2009

Hollandsk (p)syke

Stoltenberg-regimet synes å begå samme type feil som Spania gjorde på 1500-tallet. «Hollandsk syke» er nasjonens nye trusselbilde. Denne sykdommen innbærer at et lands lykketreff ved å kunne eksportere verdifulle naturressurser kan bli et mareritt fordi prosessen fører til avindustrialisering og at naturressursenes økonomiske overflod skaper høyt kostnadsnivå og verdistigning på naturressurslandets valuta, et annet er at det blir mulig å bruke økte inntekter i offentlig sektor. Det fokuseres i dag nokså ensidig på sykdommen som et resultat av høye offentlige utgifter. En viktig del av mekanismen utgjøres imidlertid av økningen i prisen på kroner og av kostnadsnivået generelt, noe som isolert sett ikke løses ved å manipulere med offentlig sektor. Det beste botemiddelet mot hollandsk syke er å endre strukturen i fastlandsøkonomien slik at den blir i stand til å tåle et høyt lønnsnivå. Reinert foreslår mekanismer for det i denne artikkelen.

EU Trade negotiations with Colombia and Peru

The Executive Committee of the European Trade Union Confederation expresses its outrage at the continued killings of trade unionists in Colombia where at least ten trade unionists were assassinated over the last eight weeks. It reiterates its opposition to ongoing negotiations between the European Union and the governments of Colombia and Peru aimed at concluding bilateral trade agreements.

Klima innestengt av liberalismen

Prioriteringane i WTO er, i prioritert rekkjefølgje liberalisering og klima. Dei rike blir rikare og dei fattige fattigare. «Det er WTO som ruler. De har bindende regler. Og alle fra Jonas Gahr Støre til Barack Obama og Lula da Silva vil ha liberalisering nå, klima senere i WTO.»

Folk vil helst jobbe

Sjukdom og trygderettar er sjeldent brennheitt tema om dagen. Debatten handlar om fråvær i motsetjing til nærvær og verkemidla som blir trekt fram er basert på mistillit til dei tilsatte. Forklaringane er i stor grad basert på unyansert tolking av statistikkar og ansvarleggjering av individet. Det er eit godt stykke mellom dei strukturelle forklaringar og breie analysane. Men heldigvis, dei er der, innimellom.

  • Kategorier

  • Velg dato