Måned: januar 2013

Bestiller-utførermodeller – markedsretting av offentlig sektor

Bestiller-utførermodeller (BUM) bygger på en markedsliberal økonomisk tenkning om offentlig sektor: At offentlig sektor er preget av ineffektivitet, byråkrati, høye kostnader og for dårlig kvalitet, og at antatte egeninteresser blant dem som arbeider i utførerleddet, fører til manglende effektivitet. Videre hevdes det at for tett kopling mellom politikere og embetsverk gir svak styring og uklare ansvarsforhold. Dette er rent teoretiske, udokumenterte påstander.

Skatteløftet må leggast til sides

Ein moderat skatteauke må til for å satse meir på å løyse offentlege oppgåver som står i kø. Skal vi sikre betre helsetenester, eldreomsorg, gi betre kvalitet i utdanning, satse meir på kunnskap og forsking og legge større vekt på førebygging og tryggleik, må dette prioriterast framfor andre tiltak. Regjeringa sitt skatteløfte hindrar no ei betre innretting av den økonomiske politikken.

Ledig stilling

En av våre medarbeidere går over i ny stilling. Vi har derfor ledig ett års vikariat – med mulighet for fast tilsetting. Vi søker en person med erfaring fra politisk arbeid, som støtter For velferdsstatens engasjement for å forsvare og styrke velferdsstaten, utjevne økonomiske forskjeller i samfunnet og motarbeide markedsretting av det offentlige.

Tromsø: Norlandia + Frp = sant

Konsernsjef i Norlandia Care Group AS sendte i november epost til Tromsø kommunes byråd for helse og omsorg, Kristoffer Kanestrøm (Frp): «Hei Kristoffer. Jeg er spent på hvordan det går med planene om konkurranseutsetting av sykehjemmene i kommunen. (..) Si bare fra om det er noe mer vi kan hjelpe dere med.»

  • Kategorier

  • Velg dato