Velferdskonferansen 2013

Velferd som fellesskap – med visjoner om et annet samfunn

Välfärdens verksamheter är inte bara producenter av tjänster, de är också mötesplatser.(..) De som finns i välfärdens verksamheter – medarbetare och brukare – utformar dem genom sin aktivitet. New public management går ut på att så långt möjligt begränsa deras inflytande över verksamhetens karaktär. Vi måste istället ta tillvara den dynamik som uppstår när människor möts och interagerar med varandra. Det är de som själva befinner sig i verksamheten som vet hur den kan utvecklas.

les mer

Fra defensiv til offensiv – vi har alternativene!

«Att demokratisera den offentliga sektorn är en akut uppgift. Och samtidigt början på en långt större uppgift – att forma ett sätt att leva som är socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart.» Slik avsluttet David Eklind Kloo, internasjonal sekretær i Handelsanställ­das förbund, sitt innlegg på Velferdskonferansen.

les mer
  • Kategorier

  • Velg dato

Bla i arkiv