Program for Velferdskonferansen 2013

Påmelding     Om konferansens tema      Praktisk informasjon

Program for Velferdskonferansen mandag 15. april 2013

09.00 – 10.00: Registrering med frukt og nøtter i Foajeen

10.00 – 10.20: Åpning: Med tillit skal landet bygges, og ikke med mistillit ødes (SAL C)
        
    – John Leirvaag, forbundsleder i Norsk Tjenestemannslag (NTL).

10.20 12.00: Plenum: Mål  eller mening? (SAL C)
De skjulte strateger
            –
Rune Slagstad, professor ved Senter for profesjonsstudier ved HiOA.
Fra engasjert fagperson til lydig byråkrat
            –
Reidun Førde, professor ved Senter for medisinsk etikk ved UiO.
Forvaltning eller forretning
            –
Svenn Arne Lie, forfatter og statsviter.
HR og Lean production
            – Kjersti Barsok, nestleder i LO i Oslo.
Møteleder: Asbjørn Wahl, daglig leder i For Velferdsstaten.
Ordbok for underklassen ved Jon Severud og Arne Klyve.

12.00 – 13.00: Lunsj i Foajeen

13.00 – 15.00: Parallelle seminar

Seminar A: Skjulte strateger – hvem er de og hvordan møter vi dem? (SAL B)
Under markedsrettingen av offentlig sektor har bruken av eksterne konsulenter eksplodert. Hva har det å si for kvaliteten på politiske vedtak, for forståelsen av tjenestenes innhold, for ansattes medbestemmelse og for utøvelsen av faglig skjønn? Og hvordan bør dette møtes?
Konsulenter, strateger, magiske innsparingstall og motmakt
            –
Linn Herning, rådgiver i For velferdsstaten.
Kunnskap som bestilt
            –
Mari Pettersvold, førskolelektor ved Høgskolen i Vestfold.
Møteleder intervjuer tillitsvalgte om erfaringer med skjulte strateger:
            –
Ellen Dalen, leder for Norsk tjenestemannslag (NTL) ved Universitetet i Oslo.
            –
Anette Dahl Wiig, leder for Fagforbundet i Stavanger avd. 019.
Debatt med innlederne og Rune Slagstad. Åpent for spørsmål fra salen.
Møteleder: Ida Søraunet Wangberg, journalist og skribent.

Seminar B: Fra lydig byråkrat til engasjert fagperson (AUDITORIET)
Detaljert målstyring, økt kontroll ovenfra, stykkprisfinansiering og markedsmekanismer setter stadig større begrensninger på det handlingsrommet ansatte i offentlig sektor har for å utøve faglig skjønn. Hvordan påvirker det profesjoner og fagkompetanse, og hva gjør det med tjenestekvaliteten?
Fra systemdrevet triksing til god helseforvaltning
            –
Christian Grimsgaard, tillitsvalgt for Overlegene ved Oslo Universitetssykehus.
Dressur eller tilrettelegging – hva er god ledelse?
            –
Bitten Nordrik, forsker og ansatt i De Facto.
Stå opp for samfunnsoppdraget mot kontrollregimet
            – Steffen Handal, nestleder i Utdanningsforbundet.
Debatt med innlederne og Reidun Førde. Åpent for spørsmål fra salen.
Møteleder: Asbjørn Wahl, daglig leder i For Velferdsstaten.

Seminar C: Fra markedsretting til demokratisk styring (FORUM)
Offentlig velferd var del av en større visjon, men har blitt offer for markedsliberale eksperimenter. Hvordan går vi fra dagens markedsmodeller til demokratisk styring, og hva er resultatene der det er gjort? Hvordan utvikler vi demokratiske alternativer til dagens markedsmodeller av det offentlige?
Velferd som fellesskap – med visjoner om et annet samfunn
         
   – David Eklind Kloo, internasjonal sekretær i Handelsanställdas förbund.
Skottland tok sykehusene tilbake
            –
Eli Berg, lege og førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo.
På tide å avbestille bestiller-utførermodellene?
            –
Helene Bank, spesialrådgiver i For Velferdsstaten.
Debatt med innlederne og Kjersti Barsok. Åpent for spørsmål fra salen.
Møteleder: Benedikte Pryneid Hansen, leder i Attac Norge.

Seminar D: Forretning eller forvaltning i det offentlige? (SAL D)
Forretning eller forvaltning i offentlig sektor – hva er forskjellene og hvorfor er de så viktige? Hva skiller offentlig fra privat sektor? Hva er forskjellene på å tjene penger og å tjene samfunnet, og hvilke konsekvenser bør det ha for organiseringen av velferdstjenestene?
Erfaringer og refleksjoner etter Prosjekt inneklima i offentlige bygg     
            – Kjell Haugen, regiondirektør i Arbeidstilsynet Indre Østland.
Ledelse, medbestemmelse og den norske modellen              
            – Tor Hæhre, nestleder av fagforbundet Lederne.
Markedsstyring i staten. Utfordringer – og NTLs forslag til tiltak
            – Julie Lødrup, forbundssekretær i Samfunnsavdelingen i NTL.
Debatt med innlederne og Sven Arne Lie. Åpent for spørsmål fra salen.
Møteleder: Harry Herstad, rådgiver.

15.00 – 15.20: Pause med snacks i Foajeen

15.20 – 16.00: Plenum: Det finnes alternativer (SAL C)
Fra defensiv til offensiv – vi har alternativene
            –
David Eklind Kloo, internasjonal sekretær i Handelsanställ­das förbund.
Aksjon for et bedre helsevesen
            – Ulla Dorte Mathisen, overlege ved UNN.
Europa – mellom krise og rekommunalisering
            – Asbjørn Wahl, daglig leder i For velferdsstaten.
En demokratisk offentlig sektor etter brukernes og befolkningens behov
            –
Jan Davidsen, leder i Fagforbundet.
Møteleder: Linn Herning, rådgiver i For velferdsstaten.
 

Tilbake til konferansesidene

Program         Praktisk informasjon         Påmelding   

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.