Fra defensiv til offensiv – vi har alternativene!

Av David Eklind Kloo, Samhällspolitisk ombudsman och internationell sekreterare i Handelsanställdas förbund.
Avslutningsnnlegg på Velferdskonferansen 2013 – Slik vil vi styre offentlig sektor.

Vår tid är en tid av intensifierade motsättningar. Konflikten mellan å ena sidan kapitalismens förmåga att spränga gränser och göra det omöjliga möjligt och å andra sidan dess totala likgiltighet för mänskliga, sociala och ekologiska värden blir alltmer uppenbar. Butikerna är fyllda av ett överflöd av konsumtionsvaror, men det vi behöver – meningsfulla, utvecklande arbeten, tid att vara med varandra, resurser till gemensam välfärd – råder ständig brist på.

Dessa motsättningar inom den sentida kapitalismen tar sig de mest absurda uttryck. För var dag som går kan vi åstadkomma mer och mer med mindre och mindre ansträngning. Likväl används inte den tid som frigörs till att öka människors frihet utan förpassar människor till arbetslöshetens passivitet och förtvivlan. Jordens resurser utarmas för att producera, transportera och sälja prylar till människor för vilka tid är den största bristvaran. Utrymmet för privat konsumtion ökar och ökar, samtidigt som vi påstås inte ha råd med gemensam välfärd.

Det finns bara ett sätt att upphäva dessa absurditeter och släppa lös den utvecklade produktionens frigörande potential: att erövra kontrollen över samhällsutvecklingen. Makten måste vridas ur marknadskrafternas och kapitalintressenas hand och överlämnas till demokratin.

Vår tid är en torftighetens tid. Endast de egenskaper, aktiviteter och ting som kan omsättas i pengar värdesätts. Möjligheter till mänsklig samvaro, omsorg och fellesskap skapas endast i den mån de är förenade med pengatransaktioner. Allt reduceras till marknadens Köp! Sälj! New public management förvandlar oss genom sin asociala ingenjörskonst till kyligt kalkylerande nyttomaximerande homo economicus även när det kommer till de mest intima av mänskliga behov.

Den rörelse som vill befria oss från samtidens absurditeter och torftighet måste utveckla konkreta sätt att fördjupa det demokratiska inflytandet över centrala samhällsfunktioner och sätta sociala värden och mänskliga behov i den ekonomiska vinningens ställe.

Det finns en naturlig plats att påbörja detta arbete. Den offentliga sektorn kontrolleras redan formellt av demokratin och den sysselsätter sig med de verksamheter som är mest avgörande för oss som människor. Detta är den naturliga platsen att utveckla arbetssätt som främjar verklig delaktighet i sitt arbetsliv och sitt lokalsamhälle. Det är också den naturliga platsen att sätta värden som personlig utveckling och gemenskap framför de värden som med ekonomin som modell enkelt kan mätas, vägas och räknas. Låt oss göra förskolan, sjukhuset, skolan till det antikens torg där vi som medborgare möts för att genom gemensamt engagemang forma vårt sätt att leva tillsammans.

Ur en demokratiserad offentlig sektor måste sedan vidare samtal om hur samhället ska organiseras föras. Hur ska matförsörjningen organiseras när vi inte längre kan förbränna fossila bränslen i den utsträckning vi gör idag? Hur ska tiden fördelas mellan arbete, mänsklig samvaro och omsorg, och rekreation när de resurser arbetet tar i bruk sinar? Hur ska våra liv bli rikare utan att ta av den utsläppskvot som utvecklingsländer måste tillåtas använda sig av?

Att demokratisera den offentliga sektorn är en akut uppgift. Och samtidigt början på en långt större uppgift – att forma ett sätt att leva som är socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart.

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.