Måned: februar 2013

Mer bestiller-utførermodell ble svaret, men hva var spørsmålet?

Konsulentfirmaet Deloitte konkluderer i en rapport for Kommunenes sentralforbund (KS) at ekstrem bestiller-utførermodell med stykkprisfinansiering bør innføres i kommunale helse- og omsorgstjenester. Men viktige funn i deres egne studie taler tvert i mot for forvaltningsmodell for disse tjenestene. Feil i metode og tilnærming gjør anbefalingene og analysene til konsulentene i beste fall uinformerte, i verste fall til partsinnlegg for konkurranseutsetting og markedsstyring.

les mer

EUs jernbanepakke 4: Massiv privatisering

Jernbanepakke 4 ble overlevert fra EU-kommisjonen til behandling i rådet og parlamentet i slutten av januar 2013. Det er en pakke i bokstavlig forstand – med forslag til endringer i 6 direktiver og forordninger og en hel del tilleggsdokumenter, godt over 1000 sider.Målet er å åpne de gjenstående regulerte markedene innen jernbanen, altså de innenlandske persontrafikkmarkedene

les mer
  • Kategorier

  • Velg dato

Bla i arkiv