Rune Slagstad kommer til Velferdskonferansen 2013

I 1998 skapte Slagstad stor debatt ved utgivelsen av De nasjonale strateger. Boka understreker ideologienes, politikkens og de individuelle aktørers roll i det norske moderniseringsforløpet fra 1814 til 1990-tallet.   

I 2012 brakte Slagstad opp en ny viktig debatt om moderne politisk styring, denne gangen knyttet til New Public Management i offentlig sektor i Norge.

I kronikken Helsefeltets strateger fra juni 2012 i Tidsskrift for Den norske legeforening skriver Slagstad at: «Skulle jeg skrive en oppfølger av De nasjonale strateger med vekt på de siste to-tre tiårene, måtte tittelen bli De skjulte strateger. Ett sentralt tema ville bli de politikkutformende doldisbyråkratene. Er det slik i dagens Helse-Norge at den mest betydningsfulle helsepolitikken drives med basis i anonym byråkratmakt som skyr den offentlige diskurs? Om jeg skulle ha fått i oppdrag å lage en maktutredning om Helse-Norge, måtte ett kapittel hatt overskriften Hvor mye makt har egentlig departementsråd Lande Hasle? Arbeidstittelen måtte vel bli Og bakom synger Lande Hasle

Rune Slagstad kommer på Velferdskonferansen 2013 for å holde et hovedinnlegg under åpningssesjonen om nettopp De skjulte strateger.

 


 

Velferdskonferansen 2013
Velferdskonferansen 2013 går av stabelen i Oslo 15. april på Folkets Hus/Oslo Kongressenter under tittelen «Slik vil vi styre offentlig sektor!». Se konferanseprogrammet her.

Tilbake til konferansesidene

Program         Praktisk informasjon         Påmelding  

 

 

Bla i arkiv

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.