Kommersielt barnehagekupp i Bergen

Slik kan barnehagene avkommersialiseres

Det er avisa Bergens tidende(BT) som har avdekket historien om Kidsa AS. Gjennom artiklene Tore Andresens barnehagekupp, Innrømmer løftebrudd, Nekter å snakke og Kommunen avslo barnehager forteller BT om et kommersielt barnehagekupp.

Historien starter med at den ideelle stiftelsen Vappusbarnehagene, tidligere Stiftelsen husmødrenes barnehager i Bergen, slet med økonomien på grunn av store pensjonsforpliktelser. De tilbyr kommuen å overta sine 23 barnehagene gratis. Kommunen sier nei. Eiendomsutvikler Tore Andresen ser derimot en gylden mulighet til å erverve verdifulle eiendommer og barnehager med stort økonomisk potensial. Bare eiendomsverdiene er estimert til 150 millioner kroner.

Andresen, som på det tidspunktet driver fem andre barnehager i selskapet Regnbuen AS, lover i forhandlinger med Vappusbarnehagene at ingen skal miste jobben, kvaliteten skal ikke senkes og Vappusnavnet skal videreføres. Lovnadene holder kun i noen måneder.

Effektiviseringstiltakene starter: Det kuttes i vikarbruk og reduseres i bemanning, arealet utnyttes til det maksimale og «treårstrikset» gjennomføres. Toåringer flyttes opp på storbarnsavdelinger, slik at nye barn kan tas inn i småbarnsavdelingene. Deretter legges lønns- og regnskapsavdelingen til Vappus ned. (Se illustrasjon fra BT her)

Hestekuren fungerer. Barnehagene går i pluss og penger kan nå strømme ned i Andreses lommer. Barn, foreldre og ansatte har fått ta konsevensene av innsparingene.

Politikerne i Bergen ser ikke ut til å løfte en finger. Og det hjelper lite at Kunnskapsminister Kristin Halvorsen kritiserer lokalpolitikere når hun selv ikke gjennomfører tiltak som kunne forhindret denne kommersialiseringen.

Les også:
Stanken av Kidsa (BT 20.02.2013)
«Mange bergenskvinner må gremma seg. Ein barnehagebaron har plukka fruktene av to generasjonars innsats for å byggja barnehagar på ideelt grunnlag.»

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.