Måned: oktober 2018

Barnehageprofitt behandles i Regjeringen og i Stortinget høsten 2018

Regjeringen har varslet en gjennomgang av regelverket for de private barnehagene og har i den forbindelse bestilt flere rapporter, to av de omtales lengre ned i dette notatet. Disse rapportene underbygger det utallige medieoppslag og andre arbeider har vist i årevis; en stor andel av de offentlige tilskuddene til de store kommersielle barnehagekonsernene, går til privat profitt.

  • Kategorier

  • Velg dato