Politisk maktkamp i Oslo-skolen

Hentet fra Nyhetsbrev 8/2018

De siste ukene har konflikten mellom byrådet i Oslo og Utdanningsetatens ledelse utspilt seg for åpen scene. Dette er først og fremst en politisk maktkamp mellom et byråd som ønsker å innføre tillitsbasert ledelse og et skolebyråkrati som har nært eierskap til det Utdanningsforbundet i Oslo kaller «et utdatert målstyringsregime».
 
Et miljø ved Handelshøyskolen BI har vært med å utvikle dette «utdaterte regimet» i Oslo-skolen – gjennom en rektorutdanning der målstyring, kartlegging, testing og konkurranse har stått sentralt. I ren «bukken passer havresekken»-stil har det samme miljøet blitt gitt i oppdrag av etaten å kartlegge hvordan systemet virker. Skoleforsker Svein Sjøberg har kritisert dette i en artikkel i Morgenbladet. Hele BI-rapporten kan leses her.
Skolen i Norge skal utvikles gjennom demokratiske prosesser. Byråkratiet skal svare på bestillingen de får fra de folkevalgte. Det motsatte vil være en gjeninnføring av embetsmannsstaten, påpekte forvaltningseksperter til NRK.
 
21.september sto 266 lærere bak en anonym kronikk i VG, der de blant annet sier: «Vi ønsker byrådets arbeid med tillitsbasert ledelse og en kursendring av Utdanningsetaten velkommen. Vi ser fram til den dagen vi får faglig tillit som profesjonelle lærere og at vi blir rådført før beslutninger tas på vegne av vår undervisning. Vi ser fram til å bli spurt før virkelighetsbeskrivelser av Oslo-skolen konkluderes.»
 
Kampen om styring av skolen er politisk, og den skal stå mellom folkevalgte – ikke mellom folkevalgte og byråkratiet. Bare slik kan Oslos befolkning få innflytelse over utviklingen av sin skole. Les også Asbjørn Wahls kommentar Kampen om Oslo-skolen: Hva dreier den seg om?.

Bla i arkiv

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.