For velferdsstaten på Globaliseringskonferansen 2018

Møtet «Pengemakt og lobbymakt» ble avholdt fredag 12. oktober fra 10:00–11:30. Temaet for møtet var hvordan penger omformes til makt i politikken og hvordan lobbyismen påvirker demokratiske beslutninger? Sigurd Allern innledet om lobbyisme som politisk fenomen med eksempler fra Norge og Sverige. Hans presentasjon «Pengemaktens lobbyister» finnes her. Møtets andre innleder, Linn Herning, snakket om hvordan velferdsprofitørene omformer penger til makt og makt til penger. Hennes presentasjon ligger her.
 
Møtet «Profittfri velferd» ble avholdt søndag 14. oktober fra 10:00 til 11:00. Roar Eilertsen fra De Facto fortalte om oppryddingen i fem storbyer og hvordan de konkret har gått fram lokalt for å ta tjenestene tilbake. Rapporten «Veien til profittfri velferd – erfaringer fram fem storbyer» som ligger til grunn for hans presentasjon finnes her. Helene Bank snakky om hvordan kampen mot velferdsprofitørene kan vinnes, hvordan vi avslører velferdsprofitørene, og hva som kan gjøres lokalt av innbyggere, fagforeninger og lokalpolitikere. Hennes presentasjon finnes her.

Globaliseringskonferansen er det største møtestedet i Norge for alle som ønsker samfunnsmessige endringer og løsninger basert på demokrati og solidaritet. Konferansen arrangeres av Norges Sosiale Forum og mer enn 70 forskjellige organisasjoner bidrar til programmet. Les mer på www.globalisering.no.

Bla i arkiv

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.