Innleiereguleringer omgås allerede – vi trenger forbud!

av | okt 2, 2018 | Arbeidsliv

Stortingsforslag om salg av og eierskap i barnehager

Hentet fra Nyhetsbrev 08/2018

I juni vedtok Stortinget nye regler som skulle sikre ansatte i bemanningsbyråene fast og forutsigbar inntekt og arbeidstid. Det skulle bli slutt på 0-timerskontraktene med såkalt «fast ansettelse uten lønn mellom oppdrag». Allerede 31. august kunne imidlertid Ukeavisen Ledelse melde at de nye reglene om innleie omgås. Avisen skrev: «Flere sentrale kilder i fagbevegelsen, særlig tilknyttet bygg- og anleggsbransjen og helsesektoren, opplyser om kjennskap til selskaper som på ulike måter har funnet smutthull i de nye bestemmelsene. Disse benytter de nå til å omorganisere og innføre nye typer kontrakter for å omgå regelverket. Så langt er hovedsakelig tre metoder registrert av ulike forbund: 
 
● KALLER SEG NOE ANNET: Selskaper som ikke er tydelig definert og etablert som bemanningsbyråer, oppretter nye selskaper eller omregistrerer seg som underentreprenører – og blir dermed ikke omfattet av innleiereglementet. Dette er en taktikk som benyttes for å omgå det såkalte likebehandlingsprinsippet, som skal sørge for at fast ansatte og innleid arbeidskraft har like arbeids- og lønnsvilkår. 
● ALLTID PÅ PRØVE: Faste ansettelser svekkes ved bruk av kort oppsigelsestid etter avtale med tillitsvalgte, eller ved å bruke folk kun i prøvetiden, noe som tillater hurtigere oppsigelse. Dermed fremstår det som at selskapet ansetter folk i faste stillinger, men i praksis har de dem i arbeid i korte perioder av gangen. 
● MINSTELØNN-SMUTTHULL: Selskapet ansetter folk i heltidsstillinger med garantert årslønn basert på den allmenngjorte minstelønnen. Men hvis arbeidstakeren tjener mer enn garantilønnen, sier arbeidsavtalen at bedriften ikke har ansvar for betaling mellom oppdrag.»
 
Kreativiteten er med andre ord stor når det gjelder å omgå reguleringer på arbeidsmarkedet og tjene penger på sosial dumping. Eksemplene ovenfor representerer ikke bare en omgåelse av reglene, men også en tilsidesettelse av Stortingets intensjoner om å bekjempe sosial dumping. Mye tyder på at det kun er et forbud mot bemanningsbyråer eller mot innleie som kan bidra til en opprydding på dette området. Dette er allerede en del av den politiske debatten, og en til tider opphetet debatt mellom hovedorganisasjonene i arbeidslivet.

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.