Måned: januar 2010

Sjuk debatt

Med konstant sjukefravær og mer penger kan vi opprettholde sjukelønna», skriver Hallvar Bakke i avisa Klassekampen 22. januar. Han avviser også påstanden om at velferdsstaten skal være truet av sykelønna som «regelrett tøv». Bakke avslutter med at forslaget fra Tetzschner i Oslo Høyre om 20% kutt i sykelønna «kanskje er god høyrepolitikk, men det vil gjennopprette klasseforskjeller og skape større ulikheter.

les mer

Myter og fakta om sykefravær

I debatten om sykefravær anvendes ulike begrunnelser for at norsk sykefravær er «for høyt». I rapporten «Myter og fakta om sykefravær» fra Manifest senter for samfunnsanalyse (Manifest Analyse) undersøkes holdbarheten i tre av de mest sentrale argumentene. Rapporten kan lastes ned

les mer
  • Kategorier

  • Velg dato

Bla i arkiv