Helse og omsorg

Helse- og omsorgssektoren er et avgjørende gode for folkehelse og sosial og økonomisk rettferdighet. En offentlig finansiert legeordning og offentlige sykehus gir oss en effektiv og solidarisk helsetjeneste, barnevernet beskytter de mest sårbare blant oss, og eldreomsorgen tar vare på oss når vi blir gamle.

I hele helse- og omsorgssektoren har det siden 80-tallet kommet inn større innslag av markedskrefter og -tankegang. Sykehusreformen fra 2002 omorganiserte sykehusene til statlig eide foretak som drives etter bedriftsøkonomiske prinsipper – helsepersonell produserer helsetjenester, pasienter er kunder. Barnevernet er oppsplittet, og flere store kommersielle aktører har ansvar for barnevernsbarn. Innen eldreomsorgen ivrer stadig markedsliberale politikere etter å la kommersielle aktører å overta driften av sykehjem. 

Disse utviklingstrekkene fører til sentralisering, at fagfolk blir overhørt, og til en oppsplittet omsorgssektor hvor lommebok og geografi er med på å avgjøre hvilket tilbud innbyggerne får. For velferdsstaten kjemper for en helse- og omsorgssektor hvor verken fagfolk eller pasienter er underlagt markedsmekanismer. 

Artikler om Helse og omsorg

Innlegg: Lønnsdumping for kvinneprofitt?

Anne Lindboe, Oslo Høyres ordførerkandidat, slår et slag for kvinnelig velferdsprofitt på kvinnedagen (innlegget «Ny parole: Ja til kvinneprofitt»). Men kommersiell drift av offentlig finansierte velferdstjenester blir ikke en bedre idé selv om det er kvinnelige eiere...

les mer

Innlegg: Markedssvikten i barnevernet

Barn på anbud har ingen barnevernsfaglig, kun en markedsmessig, begrunnelse. Barn behandles som kasteballer i et system som ikke er bygd rundt dem, men rundt markedet. Markedsorganiseringen gir dårligere samhandling, tjenestene stykkes opp, og barna kategoriseres og...

les mer
Innlegg: Hvorfor brenner det i barnevernet?

Innlegg: Hvorfor brenner det i barnevernet?

Det brenner altfor ofte i barnevernet, men den største brannen er systemsvikten som skyldes at det offentlige i flere tiår har drevet barnevernet som et konkurransebasert marked. Fellesskapet svikter sårbare barn og unge når de settes ut på anbud og det ikke finnes...

les mer

Innlegg: Markedsmodell – eller demokratisk kontroll?

I markedskonkurransen utkonkurreres ideelle aktører. Dette er bakgrunnen for flere stortingsvedtak, som vil ta tilbake demokratisk kontroll og prioritere ideelle aktører. Mestringshusene AS sin omdanning fra ordinært AS til ideelt AS reiser en samfunnsviktig...

les mer

Innlegg: Fritt behandlingsvalg – og ideelle virksomheter

Er egenerklæringer tilstrekkelig til å bekrefte at virksomheter er ideelle selskap? Daglig leder Olaf Olsvik skriver at Mestringshusene AS er en privat ideell virksomhet som behandler ruslidelser (Dagens Medisin 10/2022). Men er Mestringshusene en ideell virksomhet i...

les mer

Bla i arkiv