Måned: juni 2010

Krise og velferd

Fag- og arbeiderbevegelsen i Europa kan stå ovenfor et avgjørende historisk nederlag, skriver Asbjørn Wahl i denne politiske analysen av den økonomiske krisen og dens konsekvenser.

Nytt lovforslag kan lamme offentlig sektor

Den som ønsker at offentlige tjenester i større grad skal leveres med offentlig ansatte, kan fristes til å glede seg over et nytt lovforslag om offentlige anskaffelser. Lovendringene, som er ment å fremme konkurranseutsetting og billigere tjenester, kan paradoksalt nok snarere føre til sammenbrudd i konkurranseutsettingen i og fordyring av offentlig sektor.

Arbeidslinja for de rike

I kommentaren «I de rikes välde» fra den svenske, sosialdemokratiske tenketanken DagensArena gis en god beskrivelse av hvordan arbeidslinja ikke er lik for alle. Mens vanlige arbeidsfolk må tvinges til å jobbe gjennom kutt i sykelønn og pensjon, trenger de rike stadig mer penger for å utføre sin daglige dont.

Världens bästa välfärd, någon?

Ali Esbati skriver om mulighetene for et reelt rødgrønt alternativ etter høstens valg i Sverige, og han konkluderer med at: «Fler måste tänka, formulera sig, organisera. Det blir inte lätt. Men ska man bli bäst, måste man börja någonstans.»

  • Kategorier

  • Velg dato