Måned: juni 2010

Nytt lovforslag kan lamme offentlig sektor

Den som ønsker at offentlige tjenester i større grad skal leveres med offentlig ansatte, kan fristes til å glede seg over et nytt lovforslag om offentlige anskaffelser. Lovendringene, som er ment å fremme konkurranseutsetting og billigere tjenester, kan paradoksalt nok snarere føre til sammenbrudd i konkurranseutsettingen i og fordyring av offentlig sektor.

les mer

Arbeidslinja for de rike

I kommentaren «I de rikes välde» fra den svenske, sosialdemokratiske tenketanken DagensArena gis en god beskrivelse av hvordan arbeidslinja ikke er lik for alle. Mens vanlige arbeidsfolk må tvinges til å jobbe gjennom kutt i sykelønn og pensjon, trenger de rike stadig mer penger for å utføre sin daglige dont.

les mer
  • Kategorier

  • Velg dato

Bla i arkiv