Måned: juni 2010

Klasseforskjeller i skole-Norge

Nå viser nyere forskning at mer teori i ungdomsskolen øker betydningen av elevenes sosial og økonomiske bakgrunn. Klassetilhørighet, og særlig foreldrenes utdanningsnivå, har blitt viktigere for elevenes karrakterer etter innføringen av Kunnskapsløftet.

De skjulte velferdsreformene

Professor i sosialmedisin ved NTNU, Steinar Westin, skriver i en kronikk 16.juni om de skjulte velferdsreformene. Han mener den nye ordningen med arbeidsavklaringspenger føyer seg inn i en lang rekke av velferdsreformer som svekker rettighetene og endrer idealene i velferdsstaten.

Større klasseforskjell i Helse-Norge

Den økende levealderen i Norge de siste tiårene har nesten bare kommet høyt utdannede grupper til gode, skriver Aftenposten. Vi er i ferd med å få et klassedelt helsemarked, advarer professor Steinar Westin. I tillegg viser en rapport at utdanning også avgjør tilgangen på psykologitjenester.

  • Kategorier

  • Velg dato