Nyhetsbrev 6/2010

av | jun 14, 2010 | Nyhetsbrev

For velferdsstatens sjette nyhetsbrev i 2010 ble sendt ut 28. juni, og inneholder saker om nytt lovforslag om offentlige anskaffelser, konsekvensens av den økonomiske krisa, Velferdskonferansen 2010, profittinstitusjoner i kjernen av velferdsstaten, klasseforskjeller i Norge anno 2010 og Kvinner på tvers-konferansen.

Nyhetsbrev 6/10
(Vennligst videresend i egen organisasjon og andre aktuelle nettverk!)  

Innhold:
1. Nytt lovforslag kan lamme offentlig sektor
2. Krise og velferd
3. Velferdskonferansen 2010
4. Profittinstitusjoner i kjernen av velferdsstaten
5. Klasseforskjeller i Norge anno 2010
6. Kvinner på tvers-konferansen 2010

 

1. NYTT LOVFORSLAG KAN LAMME OFFENTLIG SEKTOR

Den som ønsker sammenbrudd i konkurranseutsettingen av offentlig sektor, og ønsker at offentlige tjenester i større grad skal leveres med offentlig ansatte, kan fristes til å glede seg over et nytt lovforslag, skriver Helene Bank i sin tredje artikkel i serien om offentlige tjenester. En offentlig utredning om ”Håndheving av offentlige anskaffelser” (NOU 2010:2), foreslår å følge opp et nytt EU-direktiv med ny lovgiving også i Norge.

De nye reglene innebærer blant annet at hvis en privat tilbyder klager på anbudsprosessen, vil hele prosessen stoppe opp inntil rettssystemet har behandlet saken. Videre vil nye krav til frister i domstolene kunne gjøre at behandling av andre lovbrudd må vike. Dette kan skape et svært dyrt og byråkratisk kaos, men kan paradoksalt nok også føre til at offentlige instanser finner det tryggest å gjennomføre mest mulig med egne ansatte (såkalt egenregi). Effekten av et slikt anbudskaos kan være dramatisk for alle andre enn anbudskonsulentene og forretningsadvokatene, som har gitt råd til EU-kommisjonen om de nye reglene, og som sannsynligvis vil oppleve stor økning i oppdrag og inntjening.

Dokumentet og lovforslaget er for tida på høring med frist 20. september 2010. ”Nytt lovforslag kan lamme offentlig sektor” er tredje del i Helene Banks artikkelserie ”Ta tjenestene tilbake!”. Les de to tidligere artiklene ”Offentlige tjenester: angst for feilsteg driver frem privatisering” og ”Tilbud av offentlige tjenester og bruk av ”egenregi” på For velferdsstatens temasider om offentlig styring.

 

2. KRISE OG VELFERD

Finanskrisa har gått inn i en ny og helt dramatisk fase i Europa. Den første fasen, som inntrådte med full kraft høsten 2008, ble fra de fleste regjeringer møtt med massive redningspakker til banker og finansinstitusjoner. De store utgiftene førte til gjeldskrise for de fleste regjeringer, og land etter land i Europa opplever nå at oppgjørets time er kommet. Da ser vi at finanskapitalen og de rike går fri, mens regninga sendes til befolkningen. Lønns- og arbeidsbetingelser, pensjoner, velferdsordninger og faglige rettigheter utsettes for voldsomme angrep over store deler av Europa. Dersom vi ikke klarer å demme opp for denne utviklinga, kan vi stå overfor et avgjørende historisk nederlag for fag- og arbeiderbevegelsen i Europa, skriver Asbjørn Wahl i denne politiske analysen.

 

3. VELFERDSKONFERANSEN 2010 – MELD DEG PÅ FØR SOMMEREN

Vi minner om at For velferdsstaten arrangerer Velferdskonferansen 2010 – Vår velferdspolitikk i Oslo Kongressenter 13.–14. september. Konferanseprogrammet er spekket med spennende seminarer og gode innledere, og konferansen er en god anledning til å oppdatere seg på en rekke politiske spørsmål. Her blir det seminarer om alt fra arbeidsliv til klimakamp, via profittselskaper i velferdsstaten, new public management, tidstyver, konsulentveldet, kontroll med finansmarkedene, ta tjenestene tilbake og mye mer. Se hele programmet her.

Program, oversikt over innledere, informasjon, politisk plattform, mobiliseringsløpeseddel og nyheter finnes på konferansesidene. Her kan du også komme med innspill til debatten om rødgrønn velferdspolitikk. Det er viktig at så mange som mulig melder seg på før sommeren, så meld deg på i dag!

 

4. PROFITTINSTITUSJONER I KJERNEN AV VELFERDSSTATEN

Etter flere år med ulike former for konkurranseutsetting og privatisering av offentlige tjenester, begynner virkeligheten og konsekvensene av denne politikken å vise seg. Lovordene om økt kvalitet og mangfold erstattes av historier om store internasjonale konsern som vinner anbudskonkurranser ved å presse ned kvaliteten og de ansattes lønns- og arbeidsvilkår. De kommersielle profittinstitusjonene er nå sterkt inne i kjernen av velferdsstaten, og opererer innen barnevern, sykehjem, rusinstitusjoner, barnehager, psykiatriomsorg, hjemmehjelpstjenester osv., osv.

Den største aktøren innen barnehager i Norge, tidligere Barnebygg AS, ble i 2008 delvis kjøpt opp av det finske investeringsselskapet Capman Buyout Viii Fund Alp. I barnevernet brer kontraktørvirksomhet med midlertidige ansettelser og innleie av arbeidskraft om seg, og barnevernsbarn er ikke lengre barn, men ”enheter” som kan konkurranseutsettes en og en. Innen eldreomsorgen blir de ideelle organisasjonene skviset av de kommersielle storselskapene, og de ansatte nektes tariffavtaler og innsyn i selskapenes regnskaper.

Les mer om konsekvensene av konkurranseutsetting og privatisering av offentlige tjenester i Fagbladets artikkelserie ”Vil du bli millionær?”, Fontenes artikkelserie om ”Velferdsmarked” og Utdannings temaartikkel ”Kommersielle barnehager”. I tillegg til våre temasider om privatisering har For velferdsstaten laget tre ressurssider om profittinstitusjoner og kommersielle selskaper. Det gjelder barnehagerasylmottak og den nyeste som omhandler barnevernet.

 

5. KLASSEFORSKJELLER I NORGE ANNO 2010

Den siste tida har ulike medier fokusert på klasseforskjeller i Norge anno 2010. Nyere forskning viser nemlig at sosial og økonomisk bakgrunn fortsatt får stor innvirkning på levealder, helse og utdanning. I følge en studie fra Folkehelseinstituttet har den økende levealderen i Norge de siste tiårene først og fremst kommet de ressurssterke gruppene til gode. Siden 1960 har forventet levealder blant menn med høyere utdannelse økt kraftig, mens menn med lavere utdannelse henger stadig lengre etter. I dag kan en høyt utdannet mann forvente å leve over syv år lengre enn en mann som kun har grunnskole.

Andre aktuelle studier viser hvordan foreldres utdanning avgjør barns utdanning, og hvordan egen utdanning og inntekt avgjør hvordan man blir mottatt i helsevesenet.

Les sakene Større klasseforskjell i helse-Norge og Klasseforskjeller i skole-Norge på For velferdsstatens nettsider.

 

6. KVINNER PÅ TVERS-KONFERANSEN 2010

”Vi har skapt noe nytt! Vi har skapt et forum med plass til kvinners virkelighet og krav, med rom til å tenke og handle utradisjonelt!” Disse ordene er hentet fra oppsummeringa av den første Kvinner på tvers-konferansen høsten 1994. Her møttes bortimot 200 deltakere fra mellom 40 og 50 ulike fagforeninger og organisasjoner, på tvers av fagbevegelse og kvinnebevegelse, på tvers av LO, YS og AF, på tvers av privat og offentlig sektor, fra 14 til 70 år og fra Tromsø til Kristiansand. Siden har det vært arrangert Kvinner på tvers-konferanse hvert år. I år står ca. 25 organisasjoner som arrangører.

Kvinner på tvers 2010 går av stabelen 25-26. september i Oslo. Tittelen på årets konferanse er ”Fra «oss» og «dem» til kvinner på tvers. Arbeid, lønn og makt”. Konferansen vil i år jobbe med å bryte ned avstand og oppdeling mellom minoritetskvinner og majoritetskvinner. Dette gjøres gjennom å synliggjøre minoritetskvinners situasjon, og ved å snakke sammen om utfordringer kvinner møter i arbeidslivet, på tvers av bakgrunn, organisasjonsskiller, offentlig og privat sektor, kvinneyrker og mannsyrker.

Påmelding innen 10. september. Mer informasjon om konferansen finnes på Kvinner på tvers sine nettsider: http://www.kvinnerpatvers.no/

 

———————————————————————-

Med hilsen

For velferdsstaten

Bla i arkiv

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.