Klasseforskjeller i skole-Norge

Økende sosiale forskjeller –
Karakterer i grunnskolen er i økende grad er avhengig av
foreldrenes utdanning, viser en evaluering av
Kunnskapsløftet. Betydningen av kjønn og
minoritetsstatus har vært mer eller mindre
uendret. (forskning.no 21.06.2010)

Klasse viktigere enn før Øker:
Mer teori i skolen gjør at klasseforskjellene reproduseres i
enda sterkere grad enn før, ifølge ny
forskningsrapport. (Klassekampen 22.06.2010)

Prestasjonsforskjeller i Kunnskapsløftets
første år – kjønn, minoritetsstatus og
foreldres utdanning
NOVA-rapport 9/2010.

Se også saken Større
klasseforkjell i helse-Norge
(For velferdsstaten
16.04.2010)

Bla i arkiv

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.